- pszenica

12 ton!

- rzepak

6 ton!

- kukurydza

18 ton!

- rzodkiew

100 ton!

- pszenica

12 ton!

- rzepak

6 ton!

- kukurydza

18 ton!

- rzodkiew

100 ton!

- pan1b

Cezary Nowak

SPECJALISTA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Krzysztof Nowak

SPECJALISTA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

- pan2b

Co w glebie piszczy

Struktura gleby, jej parametry fizyczne i chemiczne, stopień napowietrzenia, zdolność do magazynowania wody i utrzymania sprawności biologicznej są kluczowe dla wzrostu i rozwoju roślin. Wiedza o tych parametrach pozwala stworzyć odpowiednie warunki dla uprawy. Poprawa żyzności gleby jeszcze przed założeniem uprawy pomoże osiągnąć rekordowy plon i zoptymalizuje wydatki na późniejsze nawożenie. Czytaj więcej >>

Agrotechnika

Podstawowym zadaniem nowoczesnej produkcji roślinnej jest dążenie do osiągania wysokich, stabilnych oraz dobrych jakościowo plonów. W celu zrealizowania tych założeń, warto w pełni wykorzystać naturalne zdolności produkcyjne gleby i roślin, stosując najnowocześniejsze rozwiązania agrotechniczne. W ostatnich latach agrotechnika odgrywa bardzo duże znaczenie – szczególnie w kontekście uzyskiwania dużych plonów co w konsekwencji wpływa na opłacalności danej uprawy. Co zatem kryje się za tym pojęciem? Czy warto stosować się do zasad agrotechniki? Czytaj więcej >>

Dobór odmian

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wielkości i jakości przyszłych plonów jest wybór odpowiedniej odmiany. Wieloletnie badania nad rozwojem cech agrotechnicznych, istotnych z punktu widzenia maksymalizacji produkcji rolnej, i dokonujący się tym samym postęp hodowlany sprawiają, że konsekwentnie poszerza się paleta atutów, jakimi dysponują najlepsze odmiany, ale niezmienny pozostaje fakt tego, że wybór ten sprowadza się przede wszystkim do kwestii wysokiego potencjału plonowania i stabilności uprawy w zmiennych warunkach agrotechnicznych. Warto mieć także na uwadze, że przez sam wybór odmiany możemy już w 30% wpłynąć na finalny sukces produkcji rolnej. Czytaj więcej >>

Ochrona roślin

Ochrona roślin jest bardzo ważnym i nieodłącznym działem produkcji roślinnej, którego głównym celem jest umożliwienie uzyskania wysokich plonów dobrej jakości, poprzez zapobieganie stratom spowodowanym przez organizmy szkodliwe w okresie produkcji i przechowywania. Według niektórych szacunków ochrona roślin pozwala uratować około 30% płodów rolnych na świecie. Czytaj więcej >>

Nawożenie

Zużycie nawozów w Europie wynosi 11, 2 mln t azotu (N), 2, 7 mln t fosforu (P) oraz 3, 1 mln t potasu (K) i odpowiada to za 133, 7 mln ha upraw. Blisko 50 mln ha ziemi uprawnej w Europie jest nienawożonych – są to głównie łąki oraz celowe nieużytki. Czytaj więcej >>

Biostymulacja

Jednym z największych wyzwań jakie stoją przed współczesnym rolnictwem jest utrzymanie i podniesienie produktywności w gospodarstwach pomimo coraz większych wymagań w zakresie ograniczania stosowania nawozów sztucznych czy pestycydów. Nałożone na producentów rolnych regulacje oznaczają w praktyce limity dawek nawozów czy też uszczuplanie listy dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin. Czytaj więcej >>

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!