Środki ochrony roślin

Ochrona roślin jest bardzo ważnym i nieodłącznym działem produkcji roślinnej, którego głównym celem jest umożliwienie uzyskania wysokich plonów dobrej jakości, poprzez zapobieganie stratom spowodowanym przez organizmy szkodliwe w okresie produkcji i przechowywania. Według niektórych szacunków ochrona roślin pozwala uratować około 30% płodów rolnych na świecie.

Wiadomo że ochrona roślin jest tym elementem technologii produkcji roślinnej, w którego realizacji szczególne znaczenia ma wiedza, doświadczenie i odpowiedzialność osób uczestniczących w produkcji, dystrybucji i stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin oraz osób podejmujących decyzje o potrzebie zwalczania danego patogenu i doborze odpowiedniego preparatu. Każde odstępstwo od zalecanych wskazań może grozić brakiem skuteczności zabiegu oraz może powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego i samego człowieka.  

Środki ochrony roślin inaczej pestycydy to substancje chroniące rośliny uprawne m.in. przed owadami (insektycydy), chwastami (herbicydy) i grzybami (fungicydy). Obecnie produkowane środki ochrony roślin to preparaty innowacyjne  we wszystkich aspektach, takich jak skuteczność działania, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt i skutki środowiskowe. Dzięki temu pomagają zoptymalizować produkcję roślinną i uzyskać rekordowe plony, wysokiej jakości bez nadmiernej ingerencji w środowisko naturalne. To bardzo ważne, ponieważ według FAO już w 2050 r. ludzka populacja będzie liczyć 9,7 mld. Oznacza to, że produkcja żywności w następnych 30 latach powinna wzrosnąć średnio aż o 60%. Bez środków ochrony roślin i nowoczesnego podejścia do ich stosowania będzie to niemożliwe.

Obecnie produkowane pestycydy obok lekarstw są najbardziej kontrolowaną i uregulowaną prawnie gałęzią przemysłu chemicznego. Bardzo drogi proces badawczy i rejestracyjny towarzyszący wprowadzaniu na rynek nowego produktu trwa 8–10 lat. Dzięki temu właściwe stosowanie środków ochrony roślin pozwala wyprodukować dużą ilość zdrowej, ale też bezpiecznej żywności

Znajdziecie Państwo w tym miejscu rekomendacje, które pozwolą w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz osiąganiu rekordowych polonów. Wiedza i doświadczenie w nich zawarte są efektem nie tylko prowadzonych doświadczeń ścisłych, zarówno polowych, jak i laboratoryjnych, ale również ponad trzydziestoletniej historii współpracy z Państwem.

Odpowiednia agrotechnika buduje plon, ponadto może uratować źle dobraną strategię uprawy. Wiele czynników decydujących o wyniku naszej uprawy to rzeczy, na które rolnik nie ma wpływu. Bez wątpienia nie ma dobrego sposobu na uchronienie się przed takimi sytuacjami, jak susza bądź deszcze zalewające plantacje. Jednak sukces jest zależny od nas i tkwi właśnie w odpowiedniej agrotechnice.

Prawdą jest jednak, że idealne warunki klimatyczno-glebowe nie są realne, a prawidłowa agrotechnika pozwala złagodzić skutki niesprzyjających warunków atmosferycznych.

60% plonów
zależy właśnie od
żyzności gleby!