Rekordowy plon - 6 ton!

Warunki z jakimi co roku przychodzi się zmagać rolnikom są zmienne i często zaskakujące. Natura ponownie pokazała, że jest nieprzewidywalna. Dlatego na bieżąco reagujemy na czynniki zmienne, które wzbogacają naszą widzę i doświadczenie. Łączenie tych składników w odpowiednich proporcjach daje przepis na sukces. Skorzystaj z niego!
rzepak2

RZEPAK

Uprawa rzepaku ozimego w naszym kraju od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie z tendencją lekkiego wzrostu. Powodów, dla których decydują się Państwo na siew tej uprawy jest kilka. Jednym z nich na pewno jest wysoka efektywność ekonomiczna. Osiągnięcie jej nie jest prostą sprawą i wymaga wielu działań już w okresie jesiennej wegetacji.

Klikając w poniższe ikony i wybierając zakres działań czy produktów poznacie Państwo nasze rekomendacje w zakresie tej uprawy.

GLEBA
Pierwsze decyzje i działania związane są już z przygotowaniem stanowiska. Rzepak dobrze plonuje na glebach o głębokiej warstwie ornej, o ile są utrzymane w wysokiej kulturze i zasobne w składniki pokarmowe. Pod rzepak nie nadają się gleby podmokłe i zakwaszone, suche piaski oraz torfy i mursze, na których może wymakać i wymarzać. Najlepsze stanowisko dla rzepaku to gleba bogata w próchnicę , niezakwaszona, o przepuszczalnym podłożu. Długi palowy system korzeniowy rzepaku ma bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby, szczególnie tam, gdzie stosowane są uproszczenia uprawowe. Należy też pamiętać o dostarczeniu do gleby odpowiednich nawozów. Ilość i skład zależy od zasobności danej gleby – zachęcamy zatem do badania gleby i ścisłego określenia zapotrzebowania Twojej gleby na składniki, z których część należy podać jeszcze przedsiewnie (głównie azot, fosfor i potas).