Regeneracja systemu korzeniowego

Dobre przezimowanie rzepaku bezpośrednio przekłada się na plon końcowy. Niestety po zimie często mamy uszkodzony system korzeniowy. Powodować może to wiele czynników: niskie temperatury, brak okrywy śnieżnej, nieodpowiednie przygotowanie roślin do zimy, a także jesienne żerowanie śmietki kapuścianej. W momencie uszkodzenia systemu korzeniowego zaburzone zostaje pobieranie wody i składników pokarmowych oraz zwiększa się podatność na atak patogenów. Niezbędnym warunkiem do uzyskania satysfakcjonujących plonów jest zagwarantowanie roślinom szybkiej regeneracji oraz dobrego startu w momencie ruszenia wegetacji. Dlatego przy planowaniu zabiegów wiosennych należy uwzględnić zastosowanie odpowiednich biostymulatorów.

Roślina wytwarza korzenie boczne i włośnikowe w poszukiwaniu składników pokarmowych. Aby przyśpieszyć ten proces należy poprawić transport składników w roślinie z korzenia do pędów nadziemnych. W transporcie tym najważniejszą rolę odgrywają hormony roślinne-auksyny. Auksyny odpowiadają za transport wapnia, a wraz z nim azotanów, fosforanów i siarczanów. Aby składniki były odpowiednio pobierane i transportowane trzeba mieć na uwadze wiosenną suszę i maksymalnie wykorzystać zasoby wody z zimy. Szybszy start to więcej pobranych składników oraz powodzenie w żniwa.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest oprysk nalistny produktami Kelpak oraz Dynamic Cresco po wiosennym ruszeniu wegetacji. Produkt Kelpak zawiera najważniejsze hormony roślinne (głównie auksyny), natomiast Dynamic Cresco zawiera amonowy octan cynku, który zwiększa wytwarzanie auksyn przez rośliny. Produkty zalecamy stosować łącznie w dawce: Kelpak 1l/ha i Dynamic Cresco 0,8 l/ha. Podczas wykonywania oprysku można zastosować także mikroelementy, fungicydy oraz insektycydy.

Dla osób preferujących stosowanie azotu w formie RSM rekomendujemy zastosowanie go łącznie z produktem Dynamic Cresco w dawce 0,8l/ha. Jest to sprawdzony duet. Amonowy octan cynku jest dobrze pobierany przez liście oraz przez system korzeniowy. Wpłynie na lepsze wykorzystanie azotu i innych składników pokarmowych oraz na szybszą regenerację systemu korzeniowego.

Należy pamiętać, że rzepak 80% azotu oraz całość wapnia musi pobrać do okresu kwitnienia. Czym szybciej rośliny wystartują, wykorzystają wodę zmagazynowaną zimą oraz pobiorą maksymalnie dużo azotu i innych składników pokarmowych tym większy sukces w żniwa.

Rzepak ozimy to roślina o dużych potrzebach pokarmowych, strategia nawożenia musi uwzględniać nie tylko nawożenie doglebowe lecz również dokarmianie dolistne, które w szybszym tempie uzupełnia niedobory składników pokarmowych.

Stosując nawozy dolistne o wysokiej zawartości makro i mikroelementów wspomagamy nawożenie doglebowe makroelementami zawartymi w nawozie dolistnym natomiast niższe potrzebne ilości poszczególnych mikroelementów jesteśmy w stanie podać w pełnych dawkach które roślina potrzebuje w okresie wiosennej wegetacji.

Dlatego tak ważne jest, aby produkty posiadały dobrze dobrane składy, które kompleksowo zadbają o rośliny w okresie wegetacji.

Najważniejszymi mikroelementami dla rzepaku w okresie wiosennej wegetacji są: bor, mangan i molibden. To one w głównej mierze odpowiadają za prawidłowy pokrój rośliny, stymulację kwitnienia i zawiązywania nasion, rozbudowę strefy włośnikowej korzeni, zwiększoną odporność na chłody, suszę i choroby. Należy pamiętać, że mikroelementy znacząco poprawiają efektywność pobierania i wykorzystania azotu.

Fot. 1: Żerująca śmietka kapuściana (fot.: Magdalena Mojzesowicz-Wiatrowska).
Fot. 2: Żerująca śmietka kapuściana (fot.: Magdalena Mojzesowicz-Wiatrowska).

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!