Rekord Polski w zbiorach buraka cukrowego!

Już dwa Rekordy Polski w zbiorach buraków cukrowych należą do Klientów Chemirolu! Chcesz dowiedzieć się jakie osiągnięto wyniki? Kliknij i poznaj szczegóły!
Asset 161

BURAK CUKROWY

historia uprawy buraka cukrowego w Polsce sięga XVIII wieku. Od tego momentu zainteresowanie oraz sposób i podejście do uprawy tej rośliny znacznie się zmieniło. Obecnie burak cukrowy jest uprawiany w naszym kraju na areale prawie 250 tys. ha.

Postęp, który się dokonał oraz dokonuje w uprawie buraków cukrowych wynika z stosowania innowacji w takich obszarach m.in. jak mechanizacja, nasiennictwo, nawożenie, czy ochrona roślin. Dla niektórych zaletą dla innych z kolei wadą pracy plantatora jest fakt, że w osiąganiu rekordów kluczowe jest to, aby pamiętać o złożoności procesu uprawy. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi rekomendacjami, które dla Państwa przygotowaliśmy. Są one efektem połączenia wniosków z licznych badań ścisłych, współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz kilkudziesięcioletniej pracy na Państwa polu.

BIOSTYMULACJA

Zmiany klimatyczne doprowadziły do sytuacji, że warunki gospodarowania są coraz trudniejsze. Bardzo często w okresie siewu kukurydzy mamy niekorzystnie warunki do kiełkowania i początkowego rozwoju roślin, takie jak niskie temperatury czy okresowe susze. Z pomocą przychodzą nam produkty z grupy biostymulatorów, zawierające m.in. hormony roślinne, aminokwasy czy inne substancje, które wspomagają rośliny w kluczowych momentach rozwoju. Ich pozytywne działanie to składowa kilku czynników. Dzięki zastosowaniu biostymulatorów rośliny rozwijają silniejszy system korzeniowy co przekłada się na lepszy dostęp do wody i składników pokarmowych. Wspomaganie przemian azotowych przekłada się na skuteczniejsze wykorzystanie nawozów mineralnych i lepsze odżywienie. Zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach usprawnia proces fotosyntezy co zwiększa finalnie plon. Odpowiednie zagospodarowanie resztek pożniwnych pozwoli na odzyskanie maksymalnie dużo składników pokarmowych oraz wpłynie pozytywnie na budowę żyzności gleby. Korzystny wpływ biostymulatorów został udowodniony zarówno w badaniach naukowych jak i w doświadczeniach prowadzonych w warunkach produkcyjnych.Nasiona buraka cukrowego

Burak cukrowy jest jednym z najważniejszych roślin w rolnictwie, stanowiąc źródło cennego surowca do produkcji cukru. Osiągnięcie wysokich plonów buraków cukrowych wymaga jednak dogłębnej wiedzy na temat ich uprawy, pielęgnacji i ochrony przed chorobami oraz szkodnikami. Pomimo sporych wymagań, odpowiedni dobór materiału siewnego i właściwie prowadzona uprawa jest wysoce rentowna, a dodatkowo burak cukrowy jest bardzo cenny w płodozmianie. 

Jakie nasiona buraka cukrowego wybrać?

Wybór odpowiednich nasion buraka cukrowego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu uprawy. Należy wybierać kwalifikowany materiał siewny, pochodzący od zaufanych dostawców. Odmiana buraka cukrowego powinna być dopasowana odpowiednio do regionu i warunków w nim panujących.

Jak uprawiać buraki cukrowe?

Uprawa buraka cukrowego to skomplikowany proces, który wymaga doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Wybór nasion, prawidłowy termin siewu, właściwe nawożenie oraz skuteczna ochrona roślin to kluczowe elementy osiągnięcia udanych plonów.

Wymagania glebowe buraka cukrowego

Burak cukrowy jest bardzo wymagającą rośliną uprawną, również pod kątem gleby. Najlepiej rośnie na glebach o bardzo dobrej strukturze, wysokich zasobnościach w składniki oraz o uregulowanym odczynie gleby.

Optymalny termin siewu buraka cukrowego

Optymalny termin siewu buraka cukrowego powinien być możliwie najwcześniej, jednak przy odpowiednich warunkach wilgotnościowych i termicznych​. Zwykle jest to wczesna wiosna, kiedy gleba jest już rozgrzana, a ryzyko przymrozków minimalne. Korzystne warunki do siewu to, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm osiąga poziom min. 6-7°C.

Dokładny termin przypada w zależności od regionu kraju od połowy marca do połowy kwietnia.

Głębokość siewu buraka cukrowego

Głębokość siewu buraków cukrowych jest istotna dla prawidłowych wschodów roślin. Przy optymalnych warunkach głębokość siewu nie powinna przekraczać 2 cm, by pozwolić roślinom na sprawne kiełkowanie. W praktyce głębokość siewu waha się pomiędzy 1–1,5 cm na glebach wilgotnych i mniej ogrzanych do 3 cm na ciepłych i przesuszonych.

Gęstość siewu buraka cukrowego

Odpowiednia gęstość siewu buraka cukrowego ma wpływ na rozrost roślin i wielkość plonu. Zaleca się siew w rzędach co 18-20 cm przy rozstawie rzędów 45 cm, co powinno zapewnić obsadę na poziomie 90–110 tys. nasion.

Nawożenie buraków cukrowych

Aby osiągnąć pełny potencjał plonowania, wymagane jest odpowiednie nawożenie buraka cukrowego. 

Pierwszym krokiem w efektywnym nawożeniu buraków cukrowych jest dokładna analiza gleby, która pozwoli określić jej stan i zasobność w składniki pokarmowe. Na podstawie wyników analizy można stworzyć plan nawożenia, uwzględniając braki w składnikach odżywczych.

Azot, fosfor i potas stanowią podstawę nawożenia buraków cukrowych. Azot wpływa na rozwój rośliny i liści, dlatego niezbędny jest w początkowych fazach wzrostu. Jednak nadmiar azotu może prowadzić do wzrostu liści kosztem korzeni. Fosfor jest kluczowy dla dobrego ukorzenienia. Działa szczególnie istotnie w początkowych fazach uprawy. Potas natomiast wzmacnia odporność rośliny na stresy, takie jak susza czy choroby. Poprawia także parametry jakościowe.

Oprócz nawożenia doglebowego buraków cukrowych, ważne jest ich dokarmianie dolistne które jest dodatkowym narzędziem do dostarczania składników odżywczych. Poprzez aplikację dolistną można szybko dostarczyć rośliną niezbędne składniki pokarmowe, zwłaszcza bor względem którego mikroelementu buraki cukrowe mają największe potrzeby.

Opłacalność uprawy buraka cukrowego

Wymagania buraka cukrowego, zarówno pokarmowe, jak i glebowe są stosunkowo wysokie. Jednak pomimo wysokich nakładów pracy, właściwie prowadzona uprawa jest wysoce opłacalna. 

Plonowanie buraka cukrowego

Burak cukrowy ma bardzo wysoki potencjał plonotwórczy, jednak jego wykorzystanie wymaga odpowiedniej wiedzy i warunków. Jego plonowanie zależy od wielu czynników, w tym odmiany, warunków pogodowych, właściwej pielęgnacji oraz skutecznego zarządzania ochroną roślin.

Ochrona uprawy buraka cukrowego

Ochrona uprawy buraka cukrowego to istotny element prowadzenia efektywnej i udanej produkcji. Buraki cukrowe są narażone na różnorodne zagrożenia, w tym choroby oraz szkodniki, które mogą znacznie obniżyć plon i jakość bulw. Skuteczne działania profilaktyczne i reaktywne w zakresie ochrony są nieodzowne, aby osiągnąć zadowalające rezultaty uprawy.

Chwasty w buraku cukrowym

Chwasty stanowią jedno z głównych wyzwań w uprawie buraka cukrowego, rywalizując o przestrzeń, składniki odżywcze i światło z roślinami uprawnymi. Ich obecność może znacząco wpłynąć na wzrost i zdrowotność buraków cukrowych, co z kolei może prowadzić do obniżenia plonów i jakości korzeni. Przede wszystkim młode buraki cukrowe źle znoszą konkurencję, dlatego ochrona herbicydowa w początkowej fazie rozwoju jest niezwykle istotna. To od niej zależy duża część plonu. Najczęstszymi chwastami są: komosa biała, rdesty, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, maruna nadmorska, szarłat szorstki, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż oraz perz właściwy.

Choroby buraka cukrowego

Buraki cukrowe są podatne na różnego rodzaju choroby. Patogeny mogą infekować zarówno liście i korzenie. Do najczęstszych chorób należą: 

 • bakteryjna plamistość liści, 
 • chwościk buraka,
 • brunatna plamistość liści, 
 • mączniak prawdziwy. 

Dla minimalizacji ryzyka infekcji zaleca się wybór odmian o większej odporności oraz monitorowanie stanu roślin w celu wczesnego wykrywania objawów chorób. 

Szkodniki buraka cukrowego

Nicienie, drutowce i pędraki, a także larwy gąsienic to szkodniki glebowe, które mogą uszkodzić korzenie buraków cukrowych i wpłynąć negatywnie na ich wzrost. Mszyce i chrząszcze np. pchełka burakowa i drobnica burakowa są szkodnikami, które mogą zasiedlać rośliny, żerować na liściach oraz przenosić choroby. Stosowanie odpowiednich metod kontroli, takich jak insektycydy biologiczne oraz chemicznych środków owadobójczych, może pomóc w ograniczeniu strat spowodowanych przez szkodniki w buraku cukrowym.

Nasiona buraka cukrowego – gdzie kupić?

Wysokiej jakości nasiona buraka cukrowego można nabyć u wielu dostawców. Warto wybierać sprawdzonych producentów, oferujących kwalifikowany materiał siewny buraka cukrowego. Jest to gwarancja określonych cech i plonowania na konkretnym poziomie. Tylko wybierając kwalifikowane nasiona, można wybrać odmianę idealnie dopasowaną do panujących warunków.

Cena nasion buraka cukrowego

Cena nasion buraka cukrowego może być zróżnicowana w zależności od odmiany, ilości i dostawcy. Należy mieć na uwadze, że niższa cena jednostki siewnej może świadczyć również o gorszej jakości, dlatego nie powinno to być główne kryterium wyboru.

Środki ochrony buraka cukrowego dostępne w ofercie Chemirol

W ofercie Chemirol dostępna jest szeroka gama herbicydów oraz fungicydów na buraka cukrowego. Z wykorzystaniem tych środków, opracowana została technologia zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych oraz technologia ochrony fungicydowej zarówno dla odmian odpornych na chwościka buraka, jak i tych bez odporności. Oprócz tego producent oferuje technologię biostymulacji i nawożenia dolistnego buraka cukrowego, która zagwarantuje wysokie plony dobrej jakości.

Bibliografia

 • Zimny L., Zych A., Wacławowicz R. Systemy uprawy buraka cukrowego w Polsce w badaniach ankietowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2015, 581. 
 • Šařec P., Šařec O., Srb K., Dobek T. K. Analiza produkcji buraka cukrowego w zależności od różnych technologii przygotowania roli. Inżynieria Rolnicza. 2009, 13(1), s. 273-280.
 • Kuc P., Tendziagolska E. Plonowanie buraka cukrowego w różnych wariantach uprawy roli. Fragm. Agron. 2011, 28(3), s. 63-69. 
 • Chwil S., Szewczuk C. Wpływ dolistnego dokarmiania buraka cukrowego na jego plon i niektóre cechy jakościowe. Acta Agrophysica. 2003, 85, 117-124.
 • Przybył J., Sęk T., Kowalik I., Dach J. Zintegrowana uprawa buraka cukrowego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2004, 49(1), 16-21. 
 • Kuc P., Zimny L. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego uprawianego w warunkach różnych systemów uprawy. Agronomy Science. 2005, 60, 133-143.
 • Demidowicz G., Doroszewski A., Górski T. Wpływ niedoboru opadów na straty w produkcji ziemniaka i buraka cukrowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1996, 438, 43-52. 
 • Kuc P. Optymalizacja produkcji buraka cukrowego w warunkach różnych systemów uprawy (Doctoral dissertation). 2006. 
 • Skonieczek P., Nowakowski M. Występowanie sprawców zgorzeli siewek buraka na stanowiskach z uprawą buraka cukrowego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2013, (267), 145-152.
 • Rajewski J. Zastosowanie uprawy konserwującej w produkcji buraka cukrowego (Doctoral dissertation). 2010.