Odżywianie buraka cukrowego

Buraki cukrowe zaliczają się do roślin o dużych potrzebach stanowiskowych oraz pokarmowych. Producent, który podejmuje się tej uprawy, powinien być przygotowany na poniesienie dużych nakładów, by móc uzyskać satysfakcjonujący efekt ekonomiczny. Koszty produkcji są związane z wysokim zapotrzebowaniem na składniki mineralne, oraz wysokimi nakładami na ochronę zarówno herbicydową jak i fungicydową. Poniżej przedstawimy technologię odżywiania, która zwiększy opłacalność tej uprawy.

Po zakończeniu lub pomiędzy zabiegami chwastobójczymi należy zacząć odżywianie nalistne buraków. Najważniejsze składniki pokarmowe (NPK) roślina powinna pobrać z gleby, ale w przypadku buraka ważne są również mikroelementy, które powinniśmy uzupełnić nalistnie. Stosując dokarmianie nalistne możemy pokryć całość zapotrzebowania buraków na mikroelementy. W przypadku zimnej wiosny, gdy gleba nie ma odpowiedniej temperatury warto wspomóc rośliny poprzez odżywianie nalistne NPK oraz siarką i magnezem. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe przedstawia się następująco:

Pobieranie jednostkowe makroelementów w kg / 10 ton plonu korzeni

N

P205

K2O

SO3

Na2O

CaO

MgO

39

15

60

17,5

16

11

6

Pobieranie jednostkowe mikroelementów w g / 10 ton plonu korzeni

B

Cu

Mn

Mo

Zn

Fe

60

12

120

15

60

340

Zanim przejdziemy do odżywiania nalistnego musimy zwalczyć chwasty, które są największym problemem w przypadku uprawy buraka cukrowego. Często zabiegi herbicydowe powodują zahamowanie wzrostu roślin, oraz w przypadku trudnych warunków (np. niskie temperatury) również wystąpienie fitotoksyczności. Aby ograniczyć negatywny wpływ herbicydów na wzrost roślin zalecamy łącznie z zabiegami chwastobójczymi zastosować wolne L-aminokwasy roślinne, których najwyższą koncentrację znajdą Państwo w produkcie Naturamin WSP. Roślina buraka tak samo jak chwast pobiera herbicyd i musi go wydalić. Aminokwasy zwiększają metabolizm roślin, w związku z czym roślina szybciej pozbędzie się niepotrzebnej substancji. Kolejną funkcją aminokwasów jest ich działanie chelatujące. Polega ono na przyłączaniu substancji podawanych razem i lepszym wprowadzaniu do rośliny. W przypadku stosowania łącznie z zabiegiem chwastobójczym takie działanie spowoduje, że więcej herbicydu dostanie się do chwastów, co zwiększy skuteczność zabiegu. Sprawdzona i skuteczna dawka to 0,3 kg/ha produktu Naturamin WSP łącznie z zabiegami herbicydowymi. W przypadku uprawy buraka ważne jest aby rośliny jak najszybciej zwarły międzyrzędzia, żeby w okresie największego nasłonecznienia jak najefektywniej przebiegał proces fotosyntezy, dlatego należy ograniczać ryzyko fitotoksyczności oraz zahamowanie wzrostu.

Oprysk mikroelementami powinien być wykonany od fazy 4-6 liścia do zakrycia międzyrzędzi. We wczesnych stadiach rozwojowych rośliny pobierają znaczące ilości boru, którego niedobór może powodować wystąpienie zgorzeli liści sercowych, dlatego warto uzupełniać ten składnik od samego początku. Tutaj szczególnie polecamy produkt Cropvit BMo, który zawiera 150 g/l boru oraz 6 g/l molibdenu. Molibden będzie odpowiadał za wspomaganie procesu przemian azotowych w roślinie, co poprawi wykorzystanie tego najważniejszego składnika plonotwórczego. Nie można zapominać o standardowych mikroskładnikach wspomagających przemiany azotowe w roślinie (cynku, miedzi i manganie). Możemy je uzupełnić stosując produkt OPTI Burak, który zawiera najważniejsze makro i mikroelementy, a na stanowiskach o wysokim odczynie lub świeżo wapnowanych zalecamy zastosować Cropvit Premium 714, czyli koncentrat mikroelementów.

Okres zwarcia międzyrzędzi to najlepszy moment do zastosowania krzemu, czyli składnika, który wykazuje pozytywny wpływ na plon oraz polaryzację korzeni buraka. Badania nad działaniem krzemu są prowadzone od wielu lat. Udowodniono, że krzem zwiększa zawartość chlorofilu, co poprawia efektywność procesu fotosyntezy. Na stanowiskach ubogich w cynk i fosfor kompensuje niedobór tych składników, a na glebach
o kwaśnym odczynie ogranicza niekorzystne działanie metali ciężkich na rozwój systemu korzeniowego. Krzem ogranicza również niekorzystny wpływ wysokich i niskich temperatur na rośliny, zmniejszając parowanie wody oraz usztywniając liście. Tworzy również barierę zwiększającą odporność roślin na atak szkodników oraz chorób. Na rynku krzem dostępny jest w wielu różnych formach: krzemiany potasu, krzemiany wapnia czy kwas ortokrzemowy. Formy różnią się nie tylko ceną, ale również przyswajalnością, czy możliwością łączenia z innymi zabiegami. Produkty oparte o krzemian potasu czy wapnia cechuje bardzo wysoki odczyn pH cieczy roboczej, który dyskwalifikuje stosowanie łączne z innymi składnikami, oraz wykazują bardzo niską efektywność działania. Najbardziej efektywną formą, która wykazuje działanie nie tylko powierzchowne ale również systemiczne jest kwas ortokrzemowy, który znajduje się w produkcie Krzemian. Dodatkową zaletą jest niski odczyn pH, dzięki czemu możemy łączyć odżywianie krzemem z innymi zabiegami pielęgnacyjnymi. W uprawie buraka zalecamy stosować produkt Krzemian dwa razy
w dawce 0,5-0,8 l/ha począwszy od zwarcia międzyrzędzi.

Ostatnim etapem walki o plon buraka jest ochrona przed chwościkiem. Niestety w ostatnich latach presja tej choroby jest coraz większa. Spowodowane to jest zbyt częstym występowaniem tej uprawy na tym samym stanowisku oraz nieodpowiednim zadbaniem o liście, na których znajdują się zarodniki tej choroby. Trafiają one do gleby, tam mogą przetrwać kilka lat i jeżeli uprawa wróci na to stanowisko następuje infekcja. Warto zatem dbać o odpowiednią mineralizację liści, poprzez zastosowanie produktu mikrobiologicznego Bakto Kompleks. Produkt możemy zaaplikować po zbiorach lub przed siewem nowej plantacji. Od wielu lat w ochronie buraka stosowane są te same substancje chemiczne, w związku z czym efektywność ich działania jest coraz mniejsza. Warto tutaj wspomóc się dodatkowo produktami biologicznymi, które będą wspomagały zdrowy rozwój roślin. Jedynym produktem na rynku, który możemy stosować łącznie z fungicydami jest Bakto G-STOP. Produkt zawiera 2 szczepy bakterii Bacillus które wykazują działanie antagonistyczne względem sprawcy chwościka buraka. Mikroorganizmy tworzą barierę mikrobiologiczną, która ogranicza możliwość infekcji oraz wytwarzają metabolity, które wykazują działanie fungistatyczne na grzyby powodujące chwościka. Plantacje na których stosowane były rozwiązania łączone cechowały się zdecydowanie wyższą zdrowotnością oraz wyższym plonem i polaryzacją.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!