Agrotechnika

Podstawowym zadaniem nowoczesnej produkcji roślinnej jest dążenie do osiągania wysokich, stabilnych oraz dobrych jakościowo plonów. W celu zrealizowania tych założeń, warto w pełni wykorzystać naturalne zdolności produkcyjne gleby i roślin, stosując najnowocześniejsze rozwiązania agrotechniczne. W ostatnich latach agrotechnika odgrywa bardzo duże znaczenie – szczególnie w kontekście uzyskiwania dużych plonów co w konsekwencji wpływa na opłacalności danej uprawy. Co zatem kryje się za tym pojęciem? Czy warto stosować się do zasad agrotechniki

Agrotechnika to całość zabiegów, które są stosowane przy uprawie roślin, obejmuje ona takie zagadnienia jak uprawa gleby, nawożenie, siew i sadzenie, ochronę roślin, nawadnianie, zbiór i przechowywanie. Stosowanie się do nich ma przynosić rekordowe plony o wysokiej jakości. Można uznać, że agrotechnika to nauka o wysoce efektywnej uprawie roślin. W tym miejscu znajdziecie Państwo wszystkie te informacje dotyczące agrotechniki, które nie da się w jednoznaczny sposób przyporządkować do pozostałych zakładek.

Dzięki agrotechnice możliwe jest stałe podnoszenie żyzności gleby. Wysokość uzyskiwanych plonów to wypadkowa oddziaływania wielu czynników siedliskowych, w tym warunków atmosferycznych, natężeniu uprawy, stosowanych zabiegów nawożenia i ochrony roślin itd. Jedną z najważniejszych zasad agrotechniki jest terminowość. Pewne zabiegi należy stosować w konkretnym czasie, opóźnianie lub zbyt wczesne ich wykonanie mimo poniesionych kosztów, bardzo często przyczynia się do obniżenia ich skuteczności co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie zamierzonego celu jakim jest osiąganie wysokich plonów dobrej jakości. Ponadto żeby agrotechnika – była skuteczna – musi być dostosowana do warunków glebowych i wymagań roślin.

Skuteczna agrotechnika musi opierać się na nowocześniejszych rozwiązaniach jakie są dostępne na rynku. Współcześni rolnicy powinni nieustannie kontrolować wiadomości o nowinkach technicznych i wprowadzać je w swoich gospodarstwach. Dzięki temu uda im się skutecznie podnieść wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. 

Warto pamiętać także o tym, że agrotechnika to także bazowanie na korzystaniu z najnowszych wysokoplennych odmian roślin odpowiednio dobranych do danego stanowisko oraz stosowaniu odpowiedniego płodozmianu, nawozów granulowanych i nalistnych, biostymulatorów oraz skutecznych środków ochrony roślin.

W ostatnich latach można zaobserwować, że warunki pogodowe są bardzo zmienne i niekorzystnie wpływają na stan roślin w czasie ich wzrostu i rozwoju, a tym samym na wysokość i jakość plonów. I dlatego, aby zabezpieczyć przyszłe plony powinniśmy unikać błędów agrotechnicznych ponieważ prawidłowa agrotechnika pozwala w mniejszym lub większym stopniu łagodzić skutki negatywnego wpływu warunków atmosferycznych na uprawy. Takie działanie na pewno będzie procentować.

Odpowiednia agrotechnika buduje plon, ponadto może uratować źle dobraną strategię uprawy. Wiele czynników decydujących o wyniku naszej uprawy to rzeczy, na które rolnik nie ma wpływu. Bez wątpienia nie ma dobrego sposobu na uchronienie się przed takimi sytuacjami, jak susza bądź deszcze zalewające plantacje. Jednak sukces jest zależny od nas i tkwi właśnie w odpowiedniej agrotechnice.

Prawdą jest jednak, że idealne warunki klimatyczno-glebowe nie są realne, a prawidłowa agrotechnika pozwala złagodzić skutki niesprzyjających warunków atmosferycznych.