Dobór odmian

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wielkości i jakości przyszłych plonów jest wybór odpowiedniej odmiany. Wieloletnie badania nad rozwojem cech agrotechnicznych, istotnych z punktu widzenia maksymalizacji produkcji rolnej, i dokonujący się tym samym postęp hodowlany sprawiają, że konsekwentnie poszerza się paleta atutów, jakimi dysponują najlepsze odmiany, ale niezmienny pozostaje fakt tego, że wybór ten sprowadza się przede wszystkim do kwestii wysokiego potencjału plonowania i stabilności uprawy w zmiennych warunkach agrotechnicznych. Warto mieć także na uwadze, że przez sam wybór odmiany możemy już w 30% wpłynąć na finalny sukces produkcji rolnej.

Na drodze badań prowadzonych przez hodowców dochodzi więc do wyodrębnienia takich cech danych odmian, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokiego i jakościowego plonu nawet w niesprzyjających okolicznościach (związanych z warunkami pogodowymi, presją patogenów chorobotwórczych, występowaniem szkodników). 

Decydując się na wybór odmiany, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych elementów związanych z warunkami i sposobami prowadzenia uprawy:

  • na jakim stanowisku będzie prowadzona uprawa?
  • jakie są możliwości techniczne/maszynowe w gospodarstwie?
  • jaka docelowa technologia będzie stosowana w uprawie?
  • w jakim rejonie jest prowadzona uprawa?

Dla uzyskania wysokiego plonu, istotnym czynnikiem jest stosowanie kwalifikowany materiał siewny pochodzący z  pewnego źródła. Chemirol gwarantuje  najwyższą jakość materiału siewnego pod względem wyczyszczenia i zaprawienia (stosowanie dobrych zapraw, polimerów i stymulatora wzrostu). Niemniej ważnym jest  stosowanie nowych, wyróżniających się odmian – gdyż  średni  wzrost plonów na przestrzeni lat zależy głównie od  postępu hodowlanego, czyli produkowania i  wprowadzania na rynek  nowych odmian mających coraz większy potencjał plonowania.

Odmiany zbóż oferowane przez Grupę Chemirol np. Linus (pszenica ozima) zapewniają nie tylko najwyższy plon, ale także najwyższą  jakość ziarna, możliwość uprawy w trudnych warunkach oraz najlepsze cechy odpornościowe  skierowane na:   choroby, wymarzanie  oraz   wyleganie.  Odporność  na wyleganie odmian pszenicy   (np. Llinus, Specialist, Plejada, Joker) w przypadku uprawy bardzo intensywnej najbardziej wpływa dodatnio na możliwość uzyskania rekordowego plonu. Bez wprowadzenia  tych genów nadal  średnie plony oscylowałyby w okolicach 1-3 t/ha.

W przypadku rzepaku ważnymi cechami, które wpływają na efektywność danej odmiany są jej zdrowotność, w tym odporność genetyczna na choroby grzybowe i wirusowe, które decydują o parametrach plonowania (sucha zgnilizna kapustnych, żółtaczka rzepy, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych), zdolność do przezimowania, zawartość tłuszczu czy odporność na pękanie łuszczyn, osypywanie się nasion i wyleganie, a także tolerancja na okresowe niedobory wody.

Na wybór odmiany warto także spoglądać w kontekście zmian związanych z wprowadzaniem tzw. Zielonego Ładu, czyli nowych regulacji prawnych proponowanych przez Unię Europejską, które prowadzą do ograniczenia stosowania niektórych substancji czynnych występujących w popularnych fungicydach, a także zrównoważonego nawożenia. W tej perspektywie warto decydować się na odmiany, które zostały wyposażone w geny odporności na choroby powodowane przez grzyby chorobotwórcze, a także potrafią efektywniej pobierać i przetwarzać azot i inne składniki pokarmowe dostępne w glebie.

 

W ofercie Grupy Chemirol proponujemy odmiany nasion kukurydzy (ziarnowe, kiszonkowe i uniwersalne) i rzepaku ozimego (populacyjne i mieszańcowe) pochodzące z najlepszych hodowli obecnych na rynku polskim. Każda z nich została przebadana lokalnie pod kątem plonowania i przydatności do uprawy, a zdecydowana większość pozytywnie przeszła proces rejestracyjny i została wpisana do Krajowego Rejestru Odmian.

60% plonów
zależy właśnie od
żyzności gleby!