GLEBA

Struktura gleby, jej parametry fizyczne i chemiczne, stopień napowietrzenia, zdolność do magazynowania wody i utrzymania sprawności biologicznej są kluczowe dla wzrostu i rozwoju roślin. Wiedza o tych parametrach pozwala stworzyć odpowiednie warunki dla uprawy. Poprawa żyzności gleby jeszcze przed założeniem uprawy pomoże osiągnąć rekordowy plon i zoptymalizuje wydatki na późniejsze nawożenie.

Brak podstawowej wiedzy na temat gleby, która będzie podłożem naszej uprawy może prowadzić do niedoszacowania zapotrzebowania na składniki odżywcze lub wręcz odwrotnie – do przenawożenia. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Nadmierne nawożenie, niedostosowane do potrzeb gleby i konkretnych upraw nie tylko niepotrzebnie obciąża Twój portfel, ale odbije się również na wielkości plonów, a także może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wymywany z gleby nadmiar pierwiastków dociera do wód powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczając je głównie azotem i fosforem. Dodatkowo z pól do atmosfery mogą uwalniać się szkodliwe tlenki azotu.

W Polsce aż 86% gleb wykazuje zakwaszenie, które zmniejsza przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych. W warunkach nadmiernego zakwaszenia oraz niskiej zasobności w makro- i mikroelementy ciężko o efektywne nawożenie. Profesjonalne badanie gleby wykonane w laboratorium dostarcza szczegółowych informacji na temat odczynu gleby oraz jej zasobności w składniki pokarmowe. Aby badanie było miarodajne powinniśmy pobrać ok. 16 pojedynczych próbek z różnych miejsc na obszarze 4 ha, tak, aby po wymieszaniu uzyskać ok. 0,5 kg gleby. Dobrą praktyką jest badanie odczynu pH oraz zasobności gleby w fosfor, potas, magnez co 4 lata, jednak my zachęcamy, by robić to w cyklu dwuletnim.

Wykonanie analizy gleby i zdobyta w ten sposób wiedza o dostępności składników odżywczych nabiera szczególnego znaczenia w dobie rosnących cen nawozów mineralnych, ale ma również znaczenie w przypadku chęci zachowania odpowiednich proporcji składników pokarmowych w glebie, tak aby prawidłowy rozwój roślin nie był zagrożony.

Równie ważna jest aktywność biologiczna gleby. Średnia zawartość humusu w naszych glebach uprawnych to tylko 1,5%, podczas gdy w prawidłowej strukturze gleby próchnicy powinno być 2%. Ta różnica oznacza nawet o 225 tysięcy litrów mniej wody przytrzymanej na 1 hektarze, co z pewnością odczuwają rośliny w trakcie okresowych susz. W ciągu 10 lat zawartość humusu w polskiej glebie spadła aż o 40%. Co jest przyczyną takiego zubożenia polskich gleb? W głównej mierze to brak materii organicznej, czyli odejście lub ograniczenie wykorzystania obornika lub resztek pożniwnych w przygotowaniu gleby pod uprawę oraz ekstremalne warunki pogodowe, które w rolnictwie zaczynają się już przy 30-stopniowych upałach, które w ostatnich latach zagościły u nas na dobre.

Zatem odpowiednie przygotowanie gleby poprzez stosowanie kwasów humusowych poprawi warunki rozwoju roślin, podwyższy Twój plon i jego jakość. 

60% plonów
zależy właśnie od
żyzności gleby!