Rekordowy plon - 12 ton!

Warunki z jakimi co roku przychodzi się zmagać rolnikom są zmienne i często zaskakujące. Natura ponownie pokazała, że jest nieprzewidywalna. Przez cały sezon 2021/2022 dynamicznie reagowaliśmy na zmienne czynniki i tworzyliśmy rekomendacje dla Was – naszych Klientów! Kilkoro z Was odwiedziliśmy wspólnie z niezależnym sędzią z Biura Rekordów i zmierzyliśmy tegoroczny plon! Kliknij i sprawdź, co wspólnie osiągnęliśmy w uprawie pszenicy ozimej!

Pszenica

Zboża ozime w naszym kraju stanowią zasadniczą część w strukturze zasiewów, a to przekłada się bezpośrednio na duży ich udział w przychodach gospodarstwa.

Działania, które podejmujemy w celu przygotowania stanowiska oraz pierwszy etap rozwoju ozimin, przypadający na okres jesienny, mają ogromne znaczenie i wpływ na końcowy sukces w trakcie żniw. Wszystkie nasze rekomendacje tworzymy z myślą o maksymalizacji wykorzystania potencjału Państwa upraw. Nasi specjaliści przygotowali rekomendacje, które ułatwią Państwu osiąganie rekordowych plonów.

GLEBA

Pszenica należy do roślin o największych wymaganiach glebowych i kultury rolnej – są one wyższe niż w przypadku innych zbóż. Jest to wynik stosunkowo słabo rozwiniętego systemu korzeniowego. Najlepsze plony uzyskuje się, uprawiając pszenicę na zasobnych w próchnicę i zdolnych do akumulacji wody glebach, o uregulowanym odczynie (pH w przedziale od 6,5 do 7,2). Gdy gleba jest zakwaszona, konieczne jest wapnowanie. Uprawiając pszenicę na słabszych gruntach, na przykład kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i IVb), należy zwrócić większą uwagę na dobór odmiany oraz odpowiednio zbilansowane nawożenie, które na gorszych glebach powinno być wyższe.

Należy też pamiętać, że chcąc uzyskiwać wysokie plony pszenicy, o dobrych parametrach jakościowych, nie powinno się stosować zbyt wielu uproszczeń i „oszczędnych technologii”, zwłaszcza w przypadku uprawy na słabszych glebach.

Artykuły:

DLACZEGO WARTO DBAĆ O ODPOWIEDNI ODCZYN GLEBY?

BAKTO KOMPLEKS

SŁOMA – NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ

 

Materiał siewny pszenicy

Wybór materiału siewnego pszenicy jest kluczowym elementem procesu uprawy tej popularnej rośliny rolniczej. Dobór właściwych nasion pszenicy do siewu ma ogromny wpływ na ostateczny plon i jakość uzyskanego ziarna. W Polsce szeroko uprawiana na terenie całego kraju jest głównie pszenica ozima. Odmiany pszenicy różnią się pod względem cech takich jak plenność, odporność na choroby, tolerancja na warunki atmosferyczne i jakość ziarna.

Jak wybrać dobry materiał siewny pszenicy?

Ważne jest, aby wybierać kwalifikowany materiał siewny od sprawdzonego hodowcy i dostawcy. Jest to gwarancja, że odmiany pszenicy są dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych oraz glebowych. Podczas wyboru odmiany również cechy takie jak plenność, mrozoodporność, odporność na wyleganie, zdrowotność, termin i gęstość siewu powinny być brane pod uwagę. Przed zakupem warto również sprawdzić opinie o wybranym producencie nasion.

Dlaczego warto wybrać pszenicę kwalifikowaną?

Wybór kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ma ogromne znaczenie dla uzyskania udanego plonu. Odmiany pszenicy kwalifikowanej są starannie hodowane i selekcjonowane, aby spełniać określone normy. Te odmiany cechują się wysoką jakością ziarna, zdrowotnością oraz dobrą wydajnością plonu. Pszenica kwalifikowana posiada też często zwiększoną odporność na określone choroby, co może znacząco wpłynąć na redukcję kosztów produkcji związanych z ochroną roślin.

Czy cena pszenicy kwalifikowanej jest wyższa?

Cena pszenicy kwalifikowanej może być nieco wyższa niż odmian niekwalifikowanych, jednak wartość inwestycji przekłada się na lepszą zdrowotność roślin oraz idealne dopasowanie do panujących warunków. Warto pamiętać, że wybór kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy może również przynieść korzyści w postaci niższych kosztów produkcji, a także wyższego plonu lepszej jakości.

Jakie są terminy siewu pszenicy?

Terminy siewu pszenicy zależą od wielu czynników, takich jak lokalne warunki klimatyczne, rodzaj gleby oraz wybrana odmiana. 

Termin siewu pszenicy ozimej zwykle przypada od połowy września w Polsce północno-wschodniej do połowy października w południowo-zachodniej części kraju. Optymalne terminy wysiewu dla każdego z regionów pozwalają zapewnić roślinom odpowiednią ilość czasu na osiągnięcie odpowiedniej fazy rozwojowej przed nadejściem zimy. Zbyt opóźniony termin wysiewu może prowadzić do problemów z przezimowaniem oraz spadku plonu, ale wiele zależy od warunków pogodowych w danym roku.

Termin siewu pszenicy jarej przypada najczęściej od połowy marca do pierwszych dni kwietnia. Warunki pogodowe mogą wpływać na termin siewu. W cieplejszych rejonach kraju, takich jak zachód i południowy zachód, wysiew może rozpocząć się już na przełomie lutego/marca. W praktyce siew pszenicy jarej jest zalecany, gdy wierzchnia warstwa gleby jest obeschnięta, a temperatura gleby wynosi między 2,5 a 5°C. Rośliny pszenicy jarej są mniej podatne na spadki temperatury, mogą kiełkować nawet przy temperaturze 1–3°C i wytrzymują krótkotrwałe przymrozki.

Optymalny siew pszenicy

Optymalny siew pszenicy to kluczowy element uzyskania dobrego plonu. Właściwa gęstość siewu, czyli ilość nasion pszenicy na jednostkę powierzchni, oraz równomierne rozmieszczenie nasion są istotne. Wartość optymalnej gęstości siewu może się różnić w zależności od odmiany, gleby i warunków atmosferycznych. Prawidłowo wykonany siew zapewnia roślinom odpowiedni dostęp do światła i przestrzeni, co sprzyja ich zdrowemu wzrostowi.

Gęstość siewu pszenicy

Norma wysiewu pszenicy zależy od takich czynników jak: odmiana, termin siewu, przedplon i warunki pogodowe. Zbyt gęsty siew może przyczynić się do konkurencji między roślinami o światło, wodę i składniki pokarmowe, co może obniżyć plon, natomiast zbyt rzadki siew może prowadzić do zmniejszenia wydajności.

Optymalna gęstość siewu pszenicy zależy od odmiany i terminu siewu. Przy średnich warunkach agrotechnicznych, wynosi zazwyczaj około 250-420 ziaren/m². Należy jednak pamiętać, że im późniejszy siew, tym wyższa będzie norma wysiewu.

Głębokość siewu pszenicy

Głębokość siewu pszenicy to istotny czynnik wpływający na rozwój roślin. Zbyt płytki siew może narażać rośliny na utratę wilgoci podczas kiełkowania. Optymalna głębokość siewu zależy od warunków glebowych i klimatycznych, jednak zazwyczaj wynosi 2–3 cm.

Jakie konsekwencje ma zbyt głęboki siew pszenicy?

Pszenica do siewu wysiana zbyt głęboko może mieć trudności z przebiciem się przez warstwę ziemi i dostaniem się do światła, co przyczynia się do opóźnionych wschodów oraz osłabionego wzrostu początkowego roślin. Efektem może być nierównomierna struktura roślin oraz obniżenie plonu.

Siew pszenicy po pszenicy

Siew pszenicy po pszenicy jest możliwy, jednak wiąże się z pewnym ryzykiem. Rośliny z tego samego gatunku mogą być podatne na te same choroby, co znacznie zwiększa ryzyko porażenia.

W przypadku wysiewu pszenicy po pszenicy bardzo ważna jest odpowiednia agrotechnika. Istotne jest jak najwcześniejsze przykrycie resztek pożniwnych, wymieszanie ich z glebą oraz zastosowanie środków przyspieszających rozkład resztek pożniwnych. Warto również opóźnić termin siewu. Przy wyborze odmiany pszenicy należy wybierać te o podwyższonej tolerancji na choroby grzybowe.

Plonowanie pszenicy ozimej

Pszenica ozima ma wysoki potencjał plonowania, jednak aby go maksymalnie wykorzystać, należy spełnić pewne warunki. Dobór właściwej odmiany, a także zapewnienie odpowiednich warunków glebowych i stosowanie prawidłowej agrotechniki to najważniejsze czynniki warunkujące wysokość plonu.

Nasiona pszenicy dostępne w ofercie Chemirol

W asortymencie firmy Chemirol można znaleźć różnorodne odmiany nasion pszenicy do siewu. Wysoka jakość materiału siewnego pszenicy jest kluczowym elementem udanego plonu. W ofercie Chemirol dostępne są zarówno nasiona pszenicy ozimej, jak i jarej. Są to ziarna starannie wyselekcjonowane, które spełniają wymagania rolników w zakresie jakości, wydajności i odporności na czynniki atmosferyczne oraz choroby.

Bibliografia

  • Gugała M., Pszenica jara. Siedlecki Informator Rolniczy. 1999, 03, s. 16.
  • Hruszka M., Niewiadomski W., Pszenica ozima i jara w specjalistycznych zmianowaniach na glebie bardzo ciężkiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1984, 305, s. 303-306. 
  • Jankowiak L., Makieła M., Pszenica na rynku światowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 1969, 31 (2), s. 77-93. 
  • Konieczny W., Pszenica na przedwiośniu. Farmer. 2011, 03, s. 10-11. 
  • Krawczyk P., Ceglińska A., Kardialik J., Porównanie wartości technologicznej ziarna orkiszu z pszenicą zwyczajną. Żywność Nauka Technologia Jakość. 2008, 15 (5), s. 43-51.
  • Mazurek J., Pszenica jara. Agrochemia. 1985, 03, s. 6-7. 
  • Michalak A., Przegląd odmian. Pszenica jara. Farmer. 2007, 04, s. 7-10. 
  • Oleksy A., Szmigiel A., Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2005, 236, s. 65-74. 
  • Podolska G., Pszenica która powraca. Farmer. 2008, 17, s. 34-35.
  • Skrzypek A., Pszenica jara. Przegląd Zbożowo-Młynarski. 2019, 63 (2), s. 8-9.