Start po rekordowy plon – nawożenie wiosenne pszenicy ozimej!

Pszenica ozima posiada największy udział w strukturze zasiewów wszystkich użytków rolnych w Polsce (ok.2,1 mln ha wg GUS 17.12.2021). Taki areał stawia ogromne wyzwanie przed rolnikami i branżą rolniczą w celu uzyskiwania satysfakcjonujących plonów. Jako grupa Chemirol podjęliśmy wyzwanie w postaci projektu „Idę po Rekord”, który ma na celu osiągnięcie rekordu Polski w plonie pszenicy ozimej z hektara. Jak wszyscy wiemy, osiągnięcie rekordów jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najlepszej drogi do osiągnięcia rekordu w każdym gospodarstwie, a przy odpowiednich warunkach będzie to osiągnięcie rekordu 12 ton z hektara!

Żeby uzyskiwać rekordowe plony trzeba podjeść bardzo poważnie do doboru typu nawozu oraz najlepszego terminu nawożenia plantacji. Zapotrzebowanie pokarmowe pszenicy ozimej do wyprodukowania 1 tony ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy wynosi: 25 kg azotu (N), 10 kg fosforu (P2O5), 20 kg potasu (K2O), 5 kg magnezu (Mego) i 5 kg siarki (S). Te dane przedstawiliśmy w artykule pt.: „Recepta na nawożenie przedsiewne pszenicy ozimej”, do którego Państwa serdecznie odsyłamy: Recepta na nawożenie przedsiewne pszenicy ozimej – Idę po rekord z grupą Chemirol (ideporekord.pl).

Pamiętajmy, że pszenica ozima, jak i inne rośliny potrzebują azotu jako podstawowego składnika pokarmowego budowania plonu, natomiast pobieranie i prawidłowe odżywianie rośliny nie zależy jedynie od tego pierwiastka. Niezbędne do prawidłowego odżywiania pszenicy są również potas, fosfor, siarka, magnez, wapń i mikroskładniki (miedź, cynk, mangan, bor, żelazo, molibden). Dlatego wczesnowiosenne nawożenie pszenicy ozimej także powinno być zaplanowane tak, by ująć najpotrzebniejsze z ww. pierwiastków: azot, siarka, potas, magnez i wapń. Bilans nawożenia, w tym ilości nawozu, który powinniśmy dostarczyć wiosną, powinien opierać się o następujące założenia:

 • wysokość plonu, jaką chcemy osiągnąć – w projekcie „Idę po Rekord” zakładamy 12 ton ziarna z hektara,

 • stan plantacji – na podstawie lustracji należy dokonać analizy stanu plantacji po zimie i ta wiedza powinna być podstawą do określenia, jaką formę azotu powinniśmy w pierwszej dawce zastosować.

W zależności od stopnia rozwoju roślin na plantacji, jak i stanu przezimowania, mamy do wyboru trzy formy azotu (ze względu na szybkość działania):

 • azotanowa (saletrzana) – najszybciej działająca, używana na słabe plantacje w celu dokrzewiania roślin; potrzebuje temperatury żeby odpowiednio działać, nie polecana na wczesnowiosenne nawożenie;

 • amonowa – na dobre plantacje po zimie, nie powoduje dokrzewiania roślin, dobra do wczesnowiosennego nawożenia pszenicy ozimej;

 • amidowa – wolno działająca forma azotu, używana na dobre plantacje, powoduje poprawę struktury korzeniowej, potrzebuje czasu, temperatury i wilgoci żeby przejść do formy amonowej (proces hydrolizy) i azotanowej (proces nitryfikacji), nie polecana forma na nawożenie wczesnowiosenne pszenicy ozimej.

packshoty kali-plus-kali-mag

Przed pierwszą dawką azotu (niezależnie od formy) powinniśmy dostarczyć potas, siarkę i magnez. Pierwiastki te powodują efektywny pobór azotu przez rośliny, lepszy rozwój systemu korzeniowego, odporność na stres suszy w późniejszych fazach wegetacji oraz budowanie zdrowej i mniej narażonej na patogeny rośliny. Dawka potasu, siarki i magnezu powinna być podana na około 30 dni przed ruszeniem wegetacji.

Jako grupa Chemirol jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najlepsze rozwiązania do wiosennego nawożenia pszenicy, nie zawierających azot:

 1. Kali PLUS Power K (S-Mg-Ca) 37 (23-2,8-8)

 2. Kali Power K (S-Mg-Na) 26,5 (27,2-13,8-3,3)

 3. Mag Power MgS (18-38)

 

Patrząc na wiosenne nawożenie azotem powinnyśmy brać pod uwagę dzielenie dawek w celu najefektywniejszego wykorzystania pierwiastków ze względu na fazę rozwoju rośliny. Pierwsza dawka azotu tzn. dawka startowa powinna zostać podana przed ruszeniem wegetacji. Pamiętajmy o azocie, który powinien czekać na roślinę oraz o stanie plantacji i zagęszczeniu łanu (konieczna lustracja łanu przed wysianiem nawozu i dobór formy azotu).

Pierwsza dawka azotu powinna być podana w ilości 30-50% całego azotu przeznaczonego w bilansie nawozowym. Dobór drugiej dawki azotu zależy, tak jak w przypadku pierwszej, od stanu plantacji. Dostarczenie azotu powinno się odbyć od fazy końca krzewienia do strzelania w źdźbło, ilość nie powinna przekraczać 30-40% całego bilansu. Natomiast ostatnia trzecia dawka powinna być podana na liść flagowy lub nawet podflagowy (jest to tzn. dawka jakościowa ziarna). Ilość tej dawki to nie więcej jak 10-20% bilansu, zależnie od stanu plantacji tak jak w przypadku wcześniejszych dawek.

Nasze rozwiązania nawożenia azotem opieramy na następujących filarach:

 1. Sulfi Power N (S-Mg-Ca) 25 (15-4-2)

 2. ZAKSAN 33,5N

 3. Pulgran S N (S) 36 (21)

 4. Saletra amonowa 34N

 5. Pulan Macro 32N

 6. Roztwór saletrzano-mocznikowy

packshot sulfi-power

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!