Wzmocnij filary swojej gleby!

Wzmocnij filary swojej gleby


W niniejszym artykule, skupimy się na trzech kluczowych filarach gleby, decydujących o urodzajności gleby i powodzeniu uprawy. Prawidłowa struktura gleby, odpowiednia zasobność w składniki pokarmowe oraz korzystna mikroflora bakteryjna, to trzy nieodłączne elementy, które w głównej mierze decydują o kondycji gleby oraz jej zdolności do wspierania zdrowego rozwoju roślin.


W dalszej części, przedstawimy wyniki badań ścisłych, potwierdzające jak dbałość o życie mikrobiologiczne gleby, wpływa na poprawę efektywności produkcji rolniczej. Zanim jednak do tego przejdziemy, przyjrzymy się bliżej aktualnej sytuacji oraz zagadnieniom, które do tego doprowadziły. Odnotowane zimą 2023/2024 ponadnormatywne opady, stały się przyczyną szkód i zalania wielu plantacji.   

 
Wzmocnij filary swojej gleby

Silnie wysycona wodą gleba, spowodowywała wyparcie tlenu i wytworzenie niekorzystnych warunków beztlenowych. Przypomnijmy, że właściwy stosunek  wody do powietrza w glebie, powinien wynosić 25:25 %. 

Wzmocnij filary swojej gleby

Sytuacja ta, odcisnęła negatywne piętno na roślinach, strukturze, zasobności i życiu biologicznym. Wraz ze spadkiem liczebności korzystnej mikroflory glebowej, nastąpił rozwój bakterii beztlenowych. Procesy mineralizacji i tworzenia próchnicy, zastąpiły procesy gnilne. Natomiast, nierozłożona z ubiegłego roku słoma, stała się siedliskiem i pożywką chorób grzybowych. Na domiar złego, zastosowane przedsiewnie nawozy, a także wiele cennych składników z naturalnej zasobności, w dużym stopniu uległy wymyciu.

Wzmocnij filary swojej gleby


Występująca z kolei wiosną dotkliwa susza, a zaraz po tym gwałtowne ulewy, uniemożliwiły optymalną regenerację pożytecznych kultur mikroorganizmów glebowych. W konsekwencji, obserwujemy słabą kondycję gleby ze zniszczoną strukturą, a w głębi profilu także resztki objętej gniciem słomy. 

 

W związku z powyższym, proponujemy pracę nad odbudową najważniejszych wskaźników jakości gleby, definiujących jej naturalną żyzność, czyli naturalny potencjał plonotwórczy. W tym celu, zalecamy użycie profesjonalnych preparatów mikrobiologicznych Bakto Kompleks  lub Bakto ProFOS , dedykowanych do stosowania w okresie pożniwnym.

Wzmocnij filary swojej gleby

Kiedy i który z nich zastosować? Już wyjaśniamy.

Pięć wyspecjalizowanych szczepów bakterii z rodzaju Bacillus w produkcie Bakto Kompleks, zadba o poprawę mineralizacji słomy, syntezę próchnicy oraz w szybkim czasie wpłynie na poprawę utraconej struktury. Dzięki temu, gleby ciężkie i nieprzepuszczalne rozluźnią się, a lekkie i o niskiej zawartości próchnicy, staną się w ciągu jednego sezonu dużo bardziej urodzajne.  Wzrośnie tym samym naturalna zasobność, powiększona o pierwiastki pochodzące ze zwiększenia wydajności mineralizacji. Już w pierwszym roku po zastosowaniu produktu, możemy oczekiwać poprawy warunków wodno-powietrznych, niezbędnych do prawidłowej struktury. Wskaźnik ten determinuje także prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, a także  sprawny transport wody i całego szeregu rozproszonych w głębszej warstwie składników pokarmowych.

 Natomiast, poprzez wpływ na tworzenie próchnicy, zwiększamy jednocześnie odporność upraw na suszę. Kolejną niezmiernie ważną korzyścią z zastosowania Bakto Kompleks jest ograniczanie chorób grzybowych w glebie. Efekt ten, przekłada się na całą plantację, prowadząc do zwiększenia plonu. Produkt , polecany jest głównie do rozkładu słomy z roślin jednoliściennych tj. zbóż i kukurydzy. Natomiast po uprawie roślin dwuliściennych np. rzepaku, buraków czy ziemniaków, rekomendujemy aplikację produktu Bakto ProFOS. Aplikacja zawartych w preparacie szczepów bakterii, przyczynia się do efektywnego zarządzania istniejącymi rezerwami składników pokarmowych oraz optymalizuje ich dostępność dla roślin. 

Nadrzędną korzyścią ze stosowania niniejszego produktu jest  przekształcanie niedostępnych form  fosforu zapasowego do przyswajalnej formy H2PO4. W ten sposób, możemy wykorzystać ukryty potencjał pola, poprzez odzyskanie uwstecznionego fosforu. Dostępność łatwo przyswajalnych ortofosforanów, występuje już ok 16 dnia od zabiegu. Dzięki temu, preparat wspomaga jesienny start roślin, dbając o zwiększenie pobrania wody i azotu azotanowego oraz rozbudowę strefy korzenia . Pamiętajmy przy tym, że początek wegetacji to jedna z krytycznych faz zapotrzebowania roślin na ten składnik. Natomiast, szybki  i zdrowy start, zwiększy potencjał do formowania struktury plonu oraz zredukuje poziom stresu.

Doświadczenie ścisłe, przeprowadzone w 2022 r na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wykazało, że aplikacja preparatu Bakto ProFOS spowodowała wzrost dostępnego dla roślin fosforu średnio o 132 kg, w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha warstwy ornej.  Ponadto, uzyskane wyniki wykazały także wzrost zawartości potasu o 106 kg/ha, wapnia odżywczego o 190 kg/ha i azotu o 9 kg/ha.  Dzięki technologii opartej na endosporach żywych mikroorganizmów, niezwykle praktyczną zaletą obu produktów zarówno Bakto ProFos jak i Bakto Kompleks, jest możliwość wykonywania zabiegów w różnych warunkach atmosferycznych, a także łącznie z większością nawozów dolistnych i środków ochrony roślin. 

Wyk. 1 Rzepak ozimy-Doświadczenie ścisłe A.T. Sp. o.o. w Winnej Górze (woj. wielkopolskie), 2020 r.
Wyk. 1 Rzepak ozimy-Doświadczenie ścisłe A.T. Sp. o.o. w Winnej Górze (woj. wielkopolskie), 2020 r.

Co więcej, produkty wykazują wysoką skuteczność aplikacji  zarówno na słomę jak i w późniejszym etapie podczas rozwoju początkowego uprawy następczej. Czego przykładem jest wynik doświadczenia ścisłego z 2020 , w którym produkt Bakto Kompleks został zastosowany na wschodzący rzepak ozimy w BBCH 12-13, po uprawie pszenicy. Uzyskany plon był większy o 698 kg z 1 ha (waga w przeliczeniu na wilgotność nasion 9 %). 

Dużym ułatwieniem jest też możliwość wykonania wspólnego zabiegu Bakto Kompleks podczas zabiegu sklejania na kłos.

 

 

Natomiast, przykładem wzrostu plonowania pszenicy ozimej po  Bakto ProFOS, gdzie przedplonem był rzepak, jest wynik doświadczenia z 2023 r z ZDOO Masłowice.  Tu aplikacja preparatu przyniosła 22 % wzrost plonu, osiągając w warunkach ekstremalnej suszy, zwyżkę 1 t ziarna (w przeliczeniu na 14 % wilgotności).  

Wyk. 2 Pszenica ozima- Doświadczenie ścisłe ZDOO Masłowice (woj. łódzkie). 2023 r.
Wyk. 2 Pszenica ozima- Doświadczenie ścisłe ZDOO Masłowice (woj. łódzkie). 2023 r.

Inną, popularną strategią poprawy struktury i aktywacji życia biologicznego są zabiegi z użyciem kwasów humusowych. My proponujemy Państwu wysokiej jakości, produkt o jednorodnej i gęstej konsystencji, który nie wymaga wcześniejszego przygotowania czy namaczania. Są to kwasy humusowe pochodzące ze złóż leonardytów w Hiszpanii, odznaczające się jedną z najwyższych aktywności w glebie. Preparat nazywa się Naturvital Plus i w dawce 5-8 l/ha może być stosowany solo, natomiast w niższych stężeniach, polecany jest do łączenia z produktami mikrobiologicznymi w celu szybszego i bardziej efektywnego działania. 

Wysokie koszty nawozów mineralnych,  w połączeniu z niskim współczynnikiem wykorzystania, powinny skłonić do racjonalizacji nawożenia oraz pracy nad poprawą naturalnego obiegu pierwiastków w glebie. W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe warunki na produkty ścierniskowe Bakto Kompleks, Bakto ProFos i Naturvital Plus. Do ich zakupu, oferujemy dodatkowo- całkowicie bezpłatnie, wykonanie profesjonalnych badań gleby, obejmujących analizę odczynu (pH), oraz zawartość makroelementów (P,K i Mg).

Usługa badania gleby gwarantowana jest na terenie całej Polski, a w jej skład wchodzi:

  1. Pomiar obszaru badań oraz wyznaczenie miejsc poboru prób. Do tego wykorzystywany jest lekki samochód terenowy wyposażony w system GPS. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na wyznaczenie miejsc poboru poprzez podział areału na regularne sektory (tzw. rastry)o powierzchni maksymalnej do 4 ha. Podział może być również wykonany w oparciu o analizę danych satelitarnych.
  2.  Pobór prób glebowych przy użyciu automatycznego próbnika glebowego. Na każdym z wyznaczonych rastrów wykonywanych jest minimum 15 równomiernie rozmieszczonych nakłuć na głębokość 20-25 cm, dzięki którym otrzymuje się uśredniona próbkę zbiorczą. Cały proces zgodny jest z polską normą PN-R-04031:1997.
  3. Analiza laboratoryjna w akredytowanym laboratorium na pH i podstawowe makroelementy. Uwaga: na Państwa życzenie, zakres badań może zostać rozszerzony o analizę dodatkowych parametrów- usługa dodatkowo płatna. 
  4. Opracowanie wyników w postaci graficznych map zasobności gleby. Mapy wraz z wynikami analiz laboratoryjnych wysyłane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem bezpłatnych badań gleby przy okazji zakupu produktów z oferty ścierniskowej, prosimy o kontakt, poprzez wypełnienie załączonego formularza:

Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem bezpłatnych badań gleby przy okazji zakupu produktów z oferty ścierniskowej, prosimy o kontakt, poprzez wypełnienie załączonego formularza: