Rekordowy plon - 18 ton!

Warunki z jakimi co roku przychodzi się zmagać rolnikom są zmienne i często zaskakujące. Natura ponownie pokazała, że jest nieprzewidywalna. Dlatego na bieżąco reagujemy na czynniki zmienne, które wzbogacają naszą widzę i doświadczenie. Łączenie tych składników w odpowiednich proporcjach daje przepis na sukces. Skorzystaj z niego!

KUKURYDZA

Osiąganie coraz lepszych wyników plonowania, a co za tym idzie także efektów ekonomicznych przekonuje kolejnych plantatorów do prowadzenia uprawy kukurydzy w swoim gospodarstwie. Decydując się na tę uprawę, trzeba jednak ustrzec się fałszywego mitu, jakoby kukurydza była rośliną prostą w uprawie, niewymagającą większego zainteresowania w okresie wegetacji.

W drodze po rekordowy plon kukurydzy zachęcamy do lektury analiz, wskazań i zaleceń naszych specjalistów. Począwszy od odpowiedniego przygotowania stanowiska, następnie doboru właściwej odmiany w zależności od zasobności gleby i przeznaczenia uprawy, po prawidłowe odżywianie. Nasze rekomendacje tworzymy w oparciu o ponad trzydziestoletnią historię współpracy z gospodarstwami na terenie całego kraju, wyniki doświadczeń ścisłych oraz koopoeracji z jednostkami naukowo-badawczymi.

Choć w naszej pracy czynniki zewnętrzne mają wpływ na efekt finalny, to spojrzenie na uprawę kukurydzy wielowątkowo pozwala ograniczyć ich wpływ i dzięki temu osiągać rekordowe plony.

Klikając w poniższe ikony i wybierając zakres działań czy produktów poznacie Państwo nasze rekomendacje w zakresie tej uprawy.

GLEBA Pierwsze decyzje i działania związane są już z przygotowaniem stanowiska. Rzepak dobrze plonuje na glebach o głębokiej warstwie ornej, o ile są utrzymane w wysokiej kulturze i zasobne w składniki pokarmowe. Pod rzepak nie nadają się gleby podmokłe i zakwaszone, suche piaski oraz torfy i mursze, na których może wymakać i wymarzać. Najlepsze stanowisko dla rzepaku to gleba bogata w próchnicę , niezakwaszona, o przepuszczalnym podłożu. Długi palowy system korzeniowy rzepaku ma bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby, szczególnie tam, gdzie stosowane są uproszczenia uprawowe. Należy też pamiętać o dostarczeniu do gleby odpowiednich nawozów. Ilość i skład zależy od zasobności danej gleby – zachęcamy zatem do badania gleby i ścisłego określenia zapotrzebowania Twojej gleby na składniki, z których część należy podać jeszcze przedsiewnie (głównie azot, fosfor i potas).