Ochrona herbicydowa kukurydzy

Marcin Bystroński, Manager ds. upraw rolniczych, Innvigo

Najlepsza oferta herbicydowa skierowana do plantatora kukurydzy to taka, która zawiera wszystkie możliwe kombinacje substancji aktywnych, z których można zbudować technologie na różne terminy zastosowania i wszystkie chwasty, które są największym zagrożeniem na polu. Poniższe propozycje spełnią właśnie wszystkie potrzeby klientów przy pełnym zadowoleniu z ich zastosowania.

Ochrona kukurydzy jest dość skomplikowana. Mając na uwadze stanowiska, na których siejemy kukurydzę, przebieg pogody oraz zachwaszczenie na polach, należy podjąć decyzję, jaki termin zastosowania herbicydów jest najlepszy, i które substancje poradzą sobie najlepiej z zagrażającymi uprawie chwastami.

Na stanowiskach zwięzłych, przy stosunkowo dobrym uwilgotnieniu, optymalnym rozwiązaniem będzie aplikacja doglebowa. Zabieg taki wykonujemy jeszcze przed wschodami kukurydzy, przy użyciu herbicydów działających typowo doglebowo. Przy takiej ochronie zwalczamy większość groźnych chwastów, bardzo szybko ograniczając ich konkurencję rośliny uprawnej. Takie rozwiązanie jednak nie będzie skuteczne przy zwalczaniu perzu właściwego i chwastów wieloletnich, głęboko korzeniących się, takich jak ostrożeń polny czy powój polny.

Bardzo uniwersalnym rozwiązaniem jest zabieg wczesnopowschodowy, wykonywany w fazie 2-3 liści kukurydzy. W takim przypadku stosujemy mieszaninę herbicydów o działaniu doglebowym i nalistnym. Należy jednak pamiętać, że herbicydy działające doglebowo będą skuteczne na chwasty prosowate tylko do fazy szpilki – 1 liścia tych chwastów. Jeśli nie uda się wykonać zabiegu w tej fazie chwastów prosowatych, należy pamiętać o użyciu w zabiegu substancji działającej nalistnie na chwastnicę.

Na glebach lekkich, zagrożonych niedoborami wody, najlepiej wykonać zabiegi powschodowe, działające na chwasty głównie nalistnie. Ważny jednak jest fakt, że im wcześniej wykonamy taki zabieg, tym kukurydza będzie krócej konkurowała z chwastami o wodę, światło, substancje odżywcze. Badania pokazują, że zwalczenie chwastów do fazy 4 liścia kukurydzy chroni jej pełny potencjał plonotwórczy. Późniejsze zwalczanie chwastów niestety może znacznie wpływać na obniżenie plonowania kukurydzy.

Na polach, na których zachwaszczenie jest bardzo uciążliwe, występuje ryzyko wtórnego zachwaszczenia, najlepiej sprawdzają się technologie sekwencyjne, czyli polegające na wykonaniu dwóch zabiegów – doglebowego i następnie nalistnego. Pomimo konieczności dodatkowego wjazdu ze sprzętem na pola, jest to najbardziej uzasadniona ekonomicznie metoda chronienia plonów kukurydzy. Ten system jest najbardziej popularny w monokulturze, gdzie bardzo często mamy do czynienia z nagromadzeniem wielu gatunków chwastów uciążliwych oraz przy intensywnym używaniu nawozów naturalnych i ryzyku wtórnego zachwaszczenia.

- Fot 1 1

Kontrola

- Fot 2

Metodus 650 WG, 0,5 kg/ha - BBCH 00
Nixon 50 SG, 80 g/ha - BBCH 14

- Fot 3

Tudor 114 OD, 0,5 l/ha + Metos 960 EC, 0,5 l/ha
BBCH 13

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!