Sprawdzony sposób na zwiększenie poziomu próchnicy w glebie

Ostatni sezon wegetacyjny, zweryfikował poziom żyzności gleb na polach uprawnych. Mogliśmy sprawdzić faktyczny potencjał magazynowania i zaopatrywania roślin w wodę i składniki mineralne.

Żyzność informuje o jakości i sile działania kompleksu sorpcyjnego danej gleby, a jego istotną składową,  którą możemy kształtować jest próchnica. Przypomnijmy, że 1 kg kwasów humusowych jest zdolny związać do 15 litrów wody.  Tak więc, w odniesieniu do 1 hektara warstwy ornej (masa gleby wynosi około 3 000 ton), oznacza to że, gleba o zawartości 1,5 % próchnicy (średnia zawartość dla gleb w Polsce), może stać się magazynem dla 675 ton/ha wody (67,5 mm opad deszczu).

Wzrost o każde kolejne 0,5 % próchnicy, wiąże się z możliwością zwiększenia pojemności wodnej gleby o 225 ton/ha (22,5 mm opad deszczu).  Jak widać, jest to fundamentalny argument, do pracy nad zwiększeniem urodzajności, a kluczową rolę w tym procesie  odgrywa dbałość o optymalny rozkład resztek pożniwnych, poplonów oraz nawozów naturalnych.

Rozkład resztek pożniwnych a ubytki próchnicy w glebie

W  komunikacie o tematyce produktów ścierniskowych pisaliśmy o negatywnym wpływie stosowanych solo i przeszacowanych dawek nawozów azotowych na ścierniska. Przypomnijmy, że praktyka ta, jest głównym powodem ubytku próchnicy i wyjaławiania gleb, nawet pomimo pozostawiania resztek roślinnych na polu.

Przyśpiesza ona tempo mineralizacji, uniemożliwiając przebieg procesów humifikacji. Jest to tzw. „efekt spalania słomy” ze stratą związków węgla, które, jak wiemy, są podstawowym budulcem kwasów humusowych. Poza tym, po ustaniu takiej mineralizacji pozostający dalej luksusowy poziom azotu oraz powstały deficyt węgla, prowadzi do opisywanego przez Prof. Grzebisza – rozkładu próchnicy rodzimej przez mikroorganizmy.

Więc aby słoma stanowiła podstawowy materiał do tworzenia próchnicy, a jednocześnie cenne źródło  makro i mikroskładników, musi zostać efektywnie oraz rozsądnie przetworzona. 

Roślina Uzyskany plon [t/ha] Ilość składników na polu [kg/ha]
Azot (N) Fosfor (P2O5) Potas (K2O)
Kukurydza 13 156 62,4 312
Rzepak 4 96 40 240
Pszenica 8 40 24 128
Pszenżyto 7 42 25,2 134,4
Żyto 6 36 21,6 115,2
Jęczmień 6 30 18 96
Burak cukrowy 65 172 36 296

Tab. 1. Uśredniona wartość nawozowa resztek pożniwnych

 

Jak przebiega proces mineralizacji resztek pożniwnych?

  1. Faza inicjalna – obejmuje zmianę zabarwienia
  2. Faza mechanicznego rozkładu – jest to rozdrobnienie materii organicznej i włączenie tych cząstek do masy glebowej pod wpływem działalności makro i mezofauny.
  3. Faza mikrobiologicznego rozkładu – poprzez wytwarzane enzymy, zachodzi rozkład związków organicznych na podstawowe składniki mineralne.

Podczas humifikacji, także występują analogiczne 3 fazy rozkładu, tyle że w końcowym etapie przy udziale mikroorganizmów glebowych, przebiega wiele dużo bardziej złożonych procesów, a ich czas jest wydłużony.

Bez dostatecznego poziomu korzystnej mikroflory glebowej, opisywane procesy nie będą przebiegały sprawnie, a ich tempo będzie niezadowalające. Nasze rozwiązanie oparte na aplikacji produktu BaktoKompleks solo lub w mieszaninie z kwasami humusowymi, zagwarantuje sprawny zwrot składników ze słomy, oraz poprawienie żyzności gleby poprzez syntezę próchnicy, a nie jej rozkład.

Prawidłowo zachodzące procesy w glebie prowadzą do tego, że ¼ zostawionej na polu materii organicznej zostanie zamieniona w próchnicę.

BaktoKompleks – bezpieczny rozkład resztek pożniwnych

BaktoKompleks to przebadany mikrobiologiczny produkt, który dla efektywności  działania oraz ułatwienia aplikacji, zawiera formy przetrwalnikowe bakterii z rodzaju Bacillus. Dzięki temu z powodzeniem może być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi oraz innymi produktami biologicznymi.

Zastosowana technologia, w odróżnieniu od konkurencji,  umożliwia wykonywanie zabiegu w ciągu dnia, podczas operacji promieni słonecznych, a także niskiej wilgotności gleby bez ryzyka obniżenia skuteczności działania.

BaktoKompleks

Jak stosować BaktoKompleks?

Aplikacja zalecaną dawką 1l/ha, wprowadza na 1 cm2 gleby, aż 10 000 „uśpionych” bakterii, z których każda po aktywacji, poprzez namnażanie, tworzy całą mikrobiologiczną kolonię.

Warto także dodać, że nowy preparat z rodziny – Bakto ProFOS, poza uwalnianiem dla roślin zablokowanych form fosforu, także z powodzeniem przyczynia się do poprawy żyzności  i obiegu składników w glebie. Jest on utworzony w technologii i koncentracji identycznej jak BaktoKompleks.

Przykładowe zalecenia:

BaktoKompleks 1l/ha 

Bakto ProFOS 1l/ha

BaktoKompleks 0,5 l/ha + Bakto ProFOS 0,5 l/ha

BaktoKompleks 0,5 l/ha + Naturvital-Plus 3 l/ha

Bakto ProFOS 0,5 l/ha +  Naturvital-Plus 3 l/ha

Produkty możemy aplikować na ściernisko, po uprawie, a także we wczesnych fazach rozwojowych łącznie z zabiegami herbicydowymi, insektycydowymi, czy regulacyjnymi.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!