Kukurydza – o czym należy pamiętać?

Uprawa kukurydzy w różnych typach użytkowania cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Jednakże analizując dane poziomu plonowania kukurydzy według GUS, to zawierają się one na poziomie 50% wyników otrzymywanych w Coboru. Oznacza to, że w większości przypadków potencjał tej uprawy nie został w pełni wykorzystany. Czynników które determinują plon jest wiele, przede wszystkim stanowisko – najczęściej o niższej produktywności, gleby lżejsze, o nieuregulowanym odczynie, niskiej zasobności, narażone na okresowe susze lub zalania, brak odpowiedniego zmianowania, ale także niezbilansowana gospodarka makro i mikro składnikami.

Minimalne zakresy pobrania mikroelementów przez kukurydzę g/ha

Plon ziarna  w t/ha

Zn

Fe

B

Cu

Mn

Mo

6

300

1350

120

70

220

6

10

500

2250

200

115

350

10

Należy zdać sobie sprawę, że każde najmniejsze zaniedbania popełnione w początkowym okresie, także podczas zabiegów poprzedzających wysiew nasion, będą wywierały negatywny wpływ na ilość i jakość plonu. Jak na przykład pozostawienie nieuprawionego ścierniska na okres zimowo-wiosenny, będzie skutkowało znacznie uboższym stanowiskiem w okresie wegetacji z mniejszym potencjałem plonowania, ale przede wszystkim z ograniczonym  zasobem wody w glebie, która  jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na plon, zwłaszcza w krytycznym momencie dla rozwoju plantacji – podczas okresu kwitnienia.

Bardzo dobrą praktyką jest dążenie do zwiększenia poziomu próchnicy i puli składników pokarmowych w glebie pochodzenia organicznego wzbogacając ją w słomę i nawozy naturalne. Natomiast chcąc usprawnić i przyśpieszyć opisywany powyżej proces , zlecana jest aplikacja mikrobiologicznego produktu BaktoKompleks. Produkt ten zadba także o rozkład patogenów grzybowych bytujących na resztkach słomy i porażających rośliny następcze. Ponadto, znacznie poprawi strukturę gleby oraz stosunki wodno-powietrzne. Co ważne, pierwsze efekty po zastosowaniu BaktoKompleksu widoczne są już na wiosnę. Jeżeli nie udało się wykonać zabiegu jesienią to z powodzeniem można wykonać go wiosną we wczesnych fazach rozwojowych rośliny następczej. Bakterie zawarte w produkcie odporne są na promieniowanie UV oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Natomiast, w kontekście fizjologii rozwoju kukurydzy, należy pamiętać o kluczowych fazach:

  1. do fazy 5 liścia – zostaje zakończona inicjacja liczby liści i liczby kolb,
  2. około fazy 8-9 liścia – rozpoczyna się faza intensywnego rozwoju i pobierania składników pokarmowych – w tym okresie zaczyna kształtować się liczba ziarniaków w rzędzie,
  3. w stadium 12-17 liści ustala się wielkość kolby oraz liczbę ziarniaków.

Zatem kluczowym zagadnieniem jest dbałość o rośliny  w początkowych fazach rozwojowych.  W trakcie wegetacji, w celu uzupełnienia makro- i mikroelementów zobligowani jesteśmy do odżywiania dolistnego plantacji. Kluczem do osiągnięcia rekordowych plonów, maksymalizując procesy plonotwórcze jest technologia odżywiania dolistnego firmy Chemirol.

Produktami dedykowanymi do pierwszych zabiegów są  nawozy na bazie cynku – Dynamic Cresco (Amonowy Octan Cynku) w dawce 0,8 l/ha lub NewJon Zn 0,5 l/ha (ciecz jonowa).  Nawozy te, ze względu na innowacyjne formy, mają zdolność do szybkiego wnikania do rośliny,  aktywnie ingerując w rozwój systemu korzeniowego, pobieranie składników pokarmowych i wody, w tym przede wszystkim azotu. Wpływają one na zwiększenie pobierania tego pierwiastka przez roślinę. Cynk znajdujący się wymienionych produktach, odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w pierwszym okresie rozwoju, ale także po kwitnieniu kiedy poprzez aktywizację fotosyntezy, generuje wzrost masy ziarna.

Niezmiernie ważnym aspektem jest wspomniane już zagadnienie dotyczące wykształcenia odpowiednio rozwiniętego systemu korzeniowego przez roślinę. W tym celu,  rekomendujemy także aplikację dedykowanych fitohormonów zawartych w produkcie Kelpak.  Rozwiązanie to zapewni kukurydzy optymalne uzupełnianie dynamicznie rosnących potrzeb pokarmowych oraz wody. Wspomniana technologia, jest także polecana w momencie niekorzystnych warunków pogodowych występujących wczesną wiosną,  które wywierają negatywny wpływ na aktywność korzenia- w przypadku niskich temperatur oraz okresowych niedoborów wody.

Rekomendujemy również możliwość zabiegu produktem Naturamin-WSP. Wysoce skoncentrowane aminokwasy w błyskawicznym tempie poprawiają kondycję  roślin, uwalniając maksymalny potencjał produkcyjny. Aplikacja zalecana jest zwłaszcza przed i po wystąpieniu niekorzystnych czynników. Główne składniki  produktu-Prolina i Seryna znajdujące się w przewadze -to aminokwasy, którym przypisuje się najsilniejsze działanie antystresowe. Ponadto, jednoczesne stosowanie Naturaminu i nawozów dolistnych – zwiększa ich przyswajanie i dostępność dla roślin.

Natomiast w przypadku ochrony przed okresowym niedoborem wody, wysoką temperaturą,  szkodnikami, patogenami grzybowymi, wyleganiem czy w przypadku obecności w glebie toksycznych form glinu (na skutek niskiego pH gleby)- niezbędnym nawozem do aplikacji jest Krzemian. Zastosowany przed wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń, gwarantuje  natychmiastową reakcję obronną. Dzieje się to za sprawą bardzo dobrej przyswajalności produktu Krzemian, a zawarty w nim kwas ortokrzemowy znacznie obniża pH cieczy roboczej, stwarzając idealne warunki do rozpuszczenia pozostałych komponentów mieszaniny zbiornikowej.

Po okresie zabiegów herbicydowych, przed nadejściem fazy intensywnego pobierania, mniej więcej od czwartego liścia kukurydzy, w momencie słabo wykształconego systemu korzeniowego i zazwyczaj niskich temperatur, kukurydza przejawia pierwsze objawy niedoborów. Jest to faza wymagająca pilnej interwencji zabiegu zbilansowanym nawozem dolistnym. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu Opti Kukurydza (NPK 10-21-14 + mikroelementy), w którym szeroka gama makro i mikroskładników natychmiast poprawi stan plantacji oraz zadba o kluczowe procesy. Alternatywą do sypkich nawozów Opti jest wysokoskoncentrowany  płynny nawóz Cropvit Premium. Zawiera on aż 714 g mikropierwiastków w litrze, który możemy samodzielnie komponować z innymi pierwiastkami wymagającymi uwagi w tym okresie: Cropvit P i Cropvit BMo.

Reasumując, cały okres wegetacji należy postrzegać jako długi łańcuch technologiczny, natomiast o sile tego łańcucha będzie decydowało jego najsłabsze ogniwo.

 

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!