BlueN® i NewJon Zn w uprawie kukurydzy!

Uzyskanie wysokich i jakościowo dobrych plonów zależy bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia roślin w wodę w fazie 4-10 liści. To okres, podczas którego zostaje zaprogramowany maksymalny, możliwy do osiągnięcia plon – liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzędów. W tej fazie kukurydza ma utrudnione pobieranie wody i składników pokarmowych, gdyż korzenie nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte. Dlatego należy dostarczyć roślinom niezbędne składniki, których same nie są w stanie pobrać z gleby. Kluczowe jest zaopatrzenie plantacji w azot  – główny składnik plonotwórczy. Kukurydza wymaga wysokiego nawożenia azotem.

Ze względu na stosunkowo wolne tempo początkowego wzrostu kukurydzy zaleca się zastosowanie 60-70% całkowitej dawki azotu przedsiewnie (mocznik, RSM, saletra amonowa lub saletrzak). Pozostałą część azotu najlepiej zastosować pogłównie w fazie 4-6 liści właściwych, aby składnik ten był dostępny dla roślin od fazy przed kwitnieniem do fazy wytwarzania kolb, czyli w czasie intensywnego poboru azotu.

Rewolucyjnym rozwiązaniem jest uzupełnienie pozostałej części azotu w postaci aplikacji produktu BlueN®. Doświadczenia ścisłe pokazują, że aplikacja BlueN® w kukurydzy dostarcza średnio 76 kg/ha N dla uprawy kukurydzy. Taka ilość pokrywa brakujące 30-40% potrzeb pokarmowych kukurydzy na azot. Bez konieczności aplikacji nawozów mineralnych, gdzie w warunkach polowych współczynnik wykorzystania azotu nie przekracza 70%.

Fot. Magdalena Mojzesowicz

Fot. Magdalena Mojzesowicz

Korzyści z aplikacji produktu BlueN® w uprawie kukurydzy w fazie 4-8 liści:

• Dostarcza średnio 76 kg/ha N, a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 kg/ha N na podstawie doświadczeń ścisłych dostarczonych przez Corteva Agriscience

• Zaczyna produkować azot natychmiast po aplikacji

• Dostarcza azot roślinie niezależnie od warunków glebowych

• Gleby słabsze: odczyn gleby, zasobność

• Gleby z deficytem wodnym

• Azot jest w 100% wykorzystany przez roślinę

• Łatwa aplikacja nie generuje dodatkowych przejazdów

• Kompatybilność z wieloma produktami: szczegóły znajdziesz na www.bluen.info

Obserwacje prowadzone na terenie kraju przez doradców PUH Chemirol pokazują wyższą efektywność produktu BlueN®, niż zakładane minimum 30 kg/ha N w uprawach polowych. Efektywność potwierdzona metodami organoleptycznymi jak i analizą N-Testerem.

Jednym z najważniejszych etapów rozwoju kukurydzy jest wykształcenie kolby, które przypada na fazę 4-8 liści. Na początkowym etapie określana jest liczba rzędów ziaren. Często okres ten zbiega się jednak z zastosowaniem powschodowych herbicydów, które mogą uszkodzić rozwijające się kolby. Idealnym rozwiązaniem jest oprysk herbicydem przed fazą 4 liści, zmniejszający ryzyko wchłonięcia herbicydu i umożliwiający wczesne zapobieganie występowaniu chwastów. Długość kolby – liczba ziaren w rzędzie – będzie się zwiększać prawie do samego kwitnienia.

W uprawie kukurydzy nie można zapomnieć o mikroelementach które zapewniają lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Najważniejszym mikroelementem dla tej uprawy jest cynk.

Szczególnie rekomendujemy produkt NewJon ZN, który zawiera 221 g/l cynku. Innowacyjna technologia cieczy jonowej pozwala na szybkie i bardziej skuteczne wchłanianie cynku bez obawy o wystąpienie objawów fitotoksyczności dla rośliny. Ciecz jonowa zachowuje formę płynną niezależnie od temperatury otoczenia, w związku z tym nie będzie z liścia odparowywała w wysokich temperaturach ani krystalizowała się w niskich. Wszystko co spadnie na liście zostanie wykorzystane przez rośliny. Badania przeprowadzone przez IUNG potwierdzają, że jest to najszybsza i najbardziej efektywna forma cynku dostępna na rynku.

Fot. Magdalena Mojzesowicz

Korzyści z aplikacji NewJon Zn:

• Podnosi efektywność wykorzystania azotu

• Reguluje gospodarkę fosforem

• Podnosi odporność na niekorzystne warunki w okresie wzrostu (choroby, susza, niskie temperatury)

• Zwiększa zawartość białka

• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego

• Korzystnie wpływa na ogólną kondycje roślin i plonowanie

Biorąc pod uwagę wysokie potrzeby pokarmowe kukurydzy oraz ograniczony czas na aplikację, możliwe jest zastosowanie kompatybilnej mieszaniny produktów: BlueN® 333 g/ha + NewJon Zn 0,5 l/ha w fazie 4-8 liści kukurydzy.

Synergia korzyści niewątpliwie wpłynie na potencjał plonotwórczy kukurydzy.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!