SŁOMA- NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ
Odkryj złoto na swoim polu!

W ostatnich latach coraz więcej uwagi przykładamy do prawidłowej mineralizacji, ale także humifikacji resztek pożniwnych. Za tym działaniem stoi nie tylko możliwość utrzymania zawartości próchnicy w glebie, ale również zniszczenie siedliska patogenów grzybowych pozostających na słomie czy ogólna poprawa rodności stanowiska.

Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych ma także inną, bardzo wymierną korzyść – oszczędności finansowe!

Obecna sytuacja na rynku nawozowym, która sprawia że kalkulacja zaledwie trzech podstawowych pierwiastków odżywczych budzi obawy o utrzymanie ekonomii produkcji roślinnej, powinna skłonić nas do spojrzenia na słomę, jako drogocennego składnika nawozowego.

Koszt kg pierwiastka (stan na 21.06.2022)
·        N – 12zł/kg
·        P2O5 – 9zł/kg
·        K2O – 6,6zł/kg

Idąc tym tropem łatwo policzyć, że zostawiając na polu resztki pożniwne podstawowych upraw: pszenicy ozimej, żyta, kukurydzy i rzepaku, zostawiamy na polu również sporą wartość nawozową.

Ile zatem możemy zyskać? O jakich kwotach mówimy?

Poniższa tabela zawiera kalkulację wartości nawozowej resztek pożniwnych, która jasno obrazuje ile możemy zyskać dbając o mineralizację słomy. W przypadku kukurydzy plonującej kilkanaście ton jest to nawet 5000 złotych na każdym hektarze!

Oczywiście nie wszystkie składniki zostaną uwolnione w pierwszym roku, jednak od prawidłowego przebiegu mineralizacji zależy to, ile z nich będzie służyć roślinom następczym w obecnym lub zbliżającym się sezonie.

W roku takim jak ten warto, zamiast tradycyjnego rozwiązania jakim jest mocznik w ilości 100 kg i wartości ok. 400zł (cena na 21.06.2022), sięgnąć po bardziej zaawansowane i pełniejsze rozwiązanie, czyli preparat mikrobiologiczny BaktoKompleks. Dlaczego? Bo to się po prostu opłaca!

RoślinaUzyskany plon nasion (t/ha)Ilość składników na polu (kg/ha)Wartość resztek (zł/ha)
Azot (N)Fosfor (P2O5)Potas (K2O)
Kukurydza1518072360 5 184,00 zł
1012048240 3 456,00 zł
Rzepak4,510845270 3 483,00 zł
3,58435210 2 709,00 zł
Pszenica105030160 1 926,00 zł
84024128 1 540,80 zł
Pszenżyto84828,8153,6 1 848,96 zł
Żyto63621,6115,2 1 386,72 zł
Jęczmień73521112 1 348,20 zł
Burak Cukrowy65171,636,4295,75 4 338,75 zł

BaktoKompleks, sprawdzony od lat przez polskich rolników, cechuje:

 • łatwość aplikacji,
 • kompatybilność ze środkami ochrony roślin,
 • brak wrażliwości na promieniowanie słoneczne,
 • brak konieczności wymieszania preparatu z glebą,
 • odporność na niskie i wysokie temperatury,
 • efekt już w pierwszym roku po zastosowaniu.

 

Po aplikacji BaktoKompleksu zauważymy pozytywne efekty dla gleby i dla roślin. Dla gleby są to wymierne korzyści w postaci:

 • prawidłowego rozkładu resztek,
 • poprawy struktury gleby,
 • poprawy stosunków wodno-powietrznych,
 • prawidłowego procesu humifikacji.

 

W przypadku roślin po zastosowaniu BaktoKompleksu zaobserwujemy wyraźnie:

 • lepszy system korzeniowy,
 • większy wigor roślin,
 • lepsze odżywienie,
 • wyższą zdrowotność roślin,
 • finalnie wyższy plon (potwierdzone wieloletnimi doświadczeniami ścisłymi).

 

Podsumowując:

Planowałeś podać azot na mineralizację?

Zostaw go do odżywienia roślin na wiosnę.

Zastosuj kompletne rozwiązanie mikrobiologiczne – zastosuj BaktoKompleks.

Koszt aplikacji jest mniejszy niż koszt 40 kg mocznika.

 

 

- packshot baktokompleks

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!