Rekordowy plon kukurydzy, to odpowiednie nawożenie przedsiewne!

Areał zasiewów kukurydzy w Polsce zwiększał się z ok. 100 000 ha pod koniec lat 90 do ponad 1,8 mln ha (!!!) w roku 2022, co pokazuje ogromny wzrost udziału tej rośliny w uprawach na przestrzeni lat. Taki areał zasiewów daje nam 3. pozycje w Unii Europejskiej jako producenta (ok. 11% udziału unijnej produkcji wg KOWR dane z 2022r). Tak potężna ekspansja kukurydzy w naszym kraju stawia przed rolnikami, jak i całą branża rolniczą wyzwanie: jak maksymalizować opłacalność tej uprawy i zwiększać plon? Podążając za misją partnerstwa we współpracy z rolnikami oraz doradztwa, aby wspólnie osiągać założone cele, przygotowujemy w ramach projektu „Idę po Rekord” rekomendacje. Które podpowiedzą co zrobić aby zniwelować czynniki ograniczające plonowanie Twoich upraw.

Możliwości uzyskania wysokich plonów otworzą się dla tych, którzy kompleksowo potraktują uprawę i będą pamiętać, że ważne są decyzje na każdym etapie prowadzenia uprawy. Koncentrując się w tym artykule na przemyślanym nawożeniu mineralnym, pokażemy najlepszą drogę do uzyskania celu, jakim jest rekordowy wynik suchego ziarna kukurydzy z hektara. Pamiętajmy, że za uzyskanie takich wyników odpowiada również wiele dodatkowych czynników, także tych niezależnych do rolnika. Niemniej poniższy tekst jest bardzo dobrym punktem odniesienia do uzyskania rekordów w swoim własnym gospodarstwie, a przy optymalnych warunkach – rekordu 18 t suchego ziarna z hektara!

Musimy pamiętać, że kukurydza jest rośliną, która do uzyskania swojego potężnego potencjału plonotwórczego, uzależnionego od stanowiska, potrzebuje spełnionego zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.

Poniżej tabela poglądowa przedstawiająca zapotrzebowania kukurydzy na makro- i mikroskładniki w odniesieniu do 1 tony ziarna:

- Zrzut ekranu 2023 03 16 o 09.59.57

Źródło: Vademecum ochrony i nawożenia kukurydzy

Podstawową zależnością, o której nie możemy zapomnieć jest unormowane pH gleby. Kukurydza toleruje lekko zakwaszone stanowiska, optymalny zakres to 5,8-6,8, co powoduje najefektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych. Pamiętajmy że w środowisku kwaśnym tj. pH poniżej 5,5 nawet wysokie, odpowiednie nawożenie mineralne nie zabezpieczy potrzeb pokarmowych kukurydzy, ponieważ rośliny nie są w stanie efektywnie pobrać tych składników z gleby.

Głównym składnikiem plonotwórczym w kukurydzy, jak i w wielu innych roślinach jest azot (N), do którego rośliny powinny mieć dostęp, w celu prawidłowego odżywiania, przez cały okres wegetacji.

Bilans azotu powinien się opierać na zasobności gleby w ten składnik pokarmowy oraz powinien uwzględniać przedplon jak i zastosowane nawozy organiczne.

Nawozy azotowe powinno się podawać przedsiewnie w dawce do 70% całego nawożenia (ok.14-10 dni przed siewem w zależności od formy azotu), odradza się formy azotanowe w nawożeniu kukurydzy ze względu na szybki sposób działania, pozostałe 30% azotu powinno być podzielone na nawożenie rzędowe oraz pogłówne w fazie 3-4 liścia (w zależności od przebiegu pogody).

Warto pamiętać, że niedożywienie rośliny azotem we wczesnej fazie rozwoju zakłóca procesy tworzenia systemu korzeniowego, formowania liści i kolby. Zjawiska te ujawniają się bardzo wcześnie, gdyż jak udowodniono, niedobór azotu w stadium 8 liścia prowadzi między innymi do nieodwracalnej redukcji zawiązków ziarniaków w kolbie (nawet do 30 proc.).

- packshot calbor
- packshot siarczan amonu
- packshot strona mag power

Od stadium 8 liścia do kwitnienia kukurydza nie tylko kilkakrotnie zwiększa swoją biomasę (okres intensywnego wzrostu), ale także pobiera znaczne ilości składników pokarmowych (szczególnie potasu i azotu). Odpowiednie odżywienie roślin azotem w okresie kwitnienia ma decydujący wpływ się ostateczną strukturę kolby. Dobre odżywienie roślin azotem w tym czasie zwiększa liczbę zawiązanych ziarniaków w kolbie. Azot ma również niebagatelne znaczenie w fazie dojrzewania, która potocznie nazywana jest okresem “nalewania ziarna”. W tym czasie zwiększa liczbę zawiązanych ziarniaków w kolbie.

 • Kolejnymi składnikami które również są niezbędne do uzyskania rekordowych plonów są potas (K) oraz fosfor (P).

Potas jest pierwiastkiem, który w odpowiada za gospodarkę wodną w roślinie (wzrost odporności na suszę, lepsze zawiązywanie i zaziarnienie kolb) oraz za prawidłowy pobór azotu. Nawożenie przedsiewne potasem powinno być prowadzone w zależności od zasobności gleby w celu zmaksymalizowania aspektów ekonomicznych.

Fosfor jest nieoceniony w kukurydzy przy początkowych fazach wzrostu, ponieważ odpowiada za rozwój systemu korzeniowego, natomiast w późniejszej fazie jest niezbędny do prawidłowego procesu kwitnienia, co ma istotny wpływ na nasze późniejsze plony. Nawożenie fosforem powinno być bilansowane w oparciu o zasobności oraz rodzaj gleby. Fosfor jako pierwiastek niemobilny w glebie powinien być zaaplikowany przedsiewnie rzutowo oraz rzędowo (nawożenie zlokalizowane) podczas siewu.

 • Nie możemy pominąć równie ważnych pierwiastków co magnez (Mg), siarka (S) oraz wapń (Ca)

Magnez i siarka są niezbędnymi pierwiastkami które trzeba uwzględnić w bilansie nawożenia w celu prawidłowego pobierania azotu z gleby.

 • Uwzględniając makroskładniki pokarmowe nie możemy pominąć w naszym bilansie mikroskładników bez których uzyskanie zdrowych roślin o pełnych, zaziarnionych kolbach jest gwarantem uzyskania rekordu ziarna z hektara.

- packshot yarabela sulfan
- packshot strona nps 10 35 7
- packshot strona nps 8 28 9 zn
- packshot kali power
- packshot suprofos5 power

Dostarczenie mikroskładników może się odbywać poprzez odpowiednie dobranie nawozów mineralnych zawierających je w swoim składzie.

Wiemy, że sama aplikacja mikroskładników poprzez nawóz dostarczony przedsiewnie bądź rzędowo nie jest wystarczającą w procesie wegetacji, dlatego niezbędna jest aplikacja dolistna w odpowiednich fazach rozwoju rośliny.

Nasze rozwiązania nawożenia przedsiewnego i rzędowego opierają się na najlepszych dostępnych nawozach, które spełniają najwyższe standardy składnikowe oraz jakościowe. W zależności od potrzeb możemy ustalić nawożenie opierając się o poniższe nawozy:

 1. NP(S) 8-28(9) + 0,1Zn

 2. NP(S)10-35(7)

 3. Suprofos 5 Power NPK(S) 5-10-25 (12)

 4. Kali Power K(S-Mg-Na) 26,5 (27,2-13,8-3,3)

 5. Siarczan Amonu Macro Power N(S) 21(24)

 6. YaraBela SULFAN N(S,Ca,Mg) 24(15-12-1,5)

 7. Mag Power (Mg,S) (18-38)

 8. Cal Bor Power (CaO – 50% + 0,05B)

   

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!