ŻYZNA GLEBA - TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA!

Żyzność gleby w rolnictwie uważana jest za podstawowy czynnik plonotwórczy. W celu jej poprawy stosuje się wapnowanie, nawożenie organiczne i mineralne. Zapominamy jednak o najmniejszych mieszkańcach środowiska glebowego – mikroorganizmach, które również decydują o jej żyzności. Jest jednak wiele czynników, które mają negatywny wpływ na życie biologiczne w glebie. Należą do nich: brak nawozów naturalnych, wywożenie słomy, przenawożenie azotem, nieuregulowany odczyn pH gleby czy występujące w ostatnim czasie anomalie temperaturowe, takie jak ulewne deszcze i długotrwałe susze.

W obliczu coraz trudniejszych warunków gospodarowania oraz maksymalizacji plonów warto wprowadzić do gleby odpowiednie szczepy bakterii glebowych. Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie na ściernisko produktu mikrobiologicznego BaktoKompleks, który zawiera 5 szczepów bakterii glebowych Bacillus pozyskanych z polskich gleb. Mikroorganizmy w nim zawarte mają decydujący wpływ na przebieg pełnej mineralizacji – bez strat bardzo drogich w ostatnim czasie składników pokarmowych.

Przypomnijmy, że rzepak pozostawia na polu około 10-12 t/ha s.m. resztek pożniwnych, w których znajduje się około: 70-100 kg azotu, 13-16 kg fosforu, 170-200 kg potasu, 160-190 kg wapnia i 13-16 kg magnezu. Natomiast rośliny zbożowe pozostawiają średnio 3-5 t/ha s.m. resztek, w których kryje się: 20-34 kg azotu, 3-6 kg fosforu, 32-53 kg potasu, 8-14 kg wapnia oraz 3-5 kg magnezu. Badanie próbek gleby w pierwszym roku po zastosowaniu produktu BaktoKompleks na resztki pożniwne wykazało więcej odzyskanych pierwiastków: azotu o 16%, fosforu o 19%, potasu o 40%. Biorąc pod uwagę koszty nawożenia oraz bogactwo składników pokarmowych pozostawionych na polu w resztkach, powinniśmy skoncentrować się na jak najefektywniejszym ich rozłożeniu.

Oprócz przedstawionych korzyści finansowych, jakie płyną z dbałości o efektywność mineralizacji, należy wziąć jeszcze pod uwagę aspekt tworzenia próchnicy, który przekłada się na lepsze wiązanie wody oraz makro- i mikroelementów. Mikroorganizmy zawarte w produkcie BaktoKompleks już w pierwszym roku po zastosowaniu wpływają pozytywnie na strukturę gleby: rozluźniają gleby zwięzłe, poprawiają ich przepuszczalność i natlenienie, a na lekkich zwiększają pojemność wodną.

Do szerokiego wachlarza korzyści płynących ze stosowania BaktoKompleksu niewątpliwie należy dodać poprawę zdrowotności roślin następczych. Szczepy bakterii zawarte w produkcie posiadają zdolność rozkładu w glebie kluczowych patogenów grzybowych, które są sprawcami wielu chorób w uprawie rzepaku i zbóż.
Za innowacyjnością produktu niezaprzeczalnie przemawia kwestia łatwości aplikacji.
Dawkę 1 l/ha można zastosować w połączeniu ze standardową dawką wody lub w mieszaninach zbiornikowych z nawozami mineralnymi, organicznymi lub pestycydami. Zabieg można wykonać przed uprawą gleby na ściernisko oraz pogłównie po siewie we wczesnych fazach rozwojowych roślin. Słoneczna aura czy niskie uwilgotnienie gleby nie stanowią przeciwskazania do aplikacji, ponieważ bakterie występują w formach przetrwalnikowych, bardzo odpornych na warunki pogodowe.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!