BlueN® w buraku cukrowym

Uprawa buraka cukrowego wszystkim kojarzy się z wysokim nawożeniem mineralnym. Jest w tym odrobina prawdy, lecz nawożenie mineralne jest ściśle skorelowane z oczekiwaniami co do plonu korzenia i plonu cukru z 1 ha. Liczne publikacje naukowe pokazują iż burak cukrowy jest uprawą, która nie wymaga wysokiego nawożenia azotem, ponieważ do uzyskania plonu 100 t/ha korzenia wystarczy 100-120 N kg/ha. Wyższe dawki azotu wpływają niekorzystnie na plon korzenia i jakość, czyli obniżają zawartość cukru w buraku.

W praktyce przyjmuje się kalkulację na poziomie 160 kg N – zawartość azotu mineralnego w glebie i w praktyce rolniczej jest to około 100 kg/ha co pozwala w zależności od przebiegu pogody uzyskać od 40-100 t korzenia buraka.

W racjonalnym nawożeniu buraków azotem nie mniej ważne od ustalenia zapotrzebowania plantacji na azot nawozowy jest odpowiedni dobór nawozów, a także podział dawki. W praktyce burak cukrowy doglebowo nawozi się azotem w dwóch terminach, tj. przed siewem oraz pogłównie w stadium 4-8 liści. Przy tym w pierwszym terminie wskazane jest zastosowanie większości dawki, czyli około 70%. Dokonując wyboru nawozu, trzeba mieć na uwadze, że dla kiełkujących nasion niebezpieczne są formy amonowa i amidowa (mocznik) azotu, które stosunkowo łatwo przechodzą w amoniak hamujący kiełkowanie. W przeciętnych warunkach szkodliwa może być również jednorazowa dawka 100 kg N/ha w ww. formach, zwłaszcza gdy połączy się ją ze stosowaniem herbicydów o działaniu doglebowym lub/i w czasie wschodów będzie deficyt wody w glebie. Dlatego szczególnie w sytuacji, gdy uprawiamy buraki na glebie lekkiej, wskazane jest ostrożne stosowanie ww. form azotu. 

- Fot.1 1

Nawożenie azotem można zastosować w dwóch terminach – 70% dawki przed siewem, a pozostałą część uzupełnić aplikacją BlueN® w okresie wegetacji roślin buraka i przypada to na fazę 14-39 BBCH czyli od dwóch par liści właściwych do zakrycia przez liście międzyrzędzi.

Doświadczenia ścisłe jakimi dysponuje podmiot odpowiedzialny za produkt pokazują, że obniżając nawożenie azotem mineralnym o 30% i stosując BlueN osiągnięto o 8% wyższy plon korzenia przy polaryzacji wyższej o 0,84% (18,31% z BlueN vs 17,47% na kontroli).

Aby osiągnąć wysoki plon korzenia i wysokiej polaryzacji buraki cukrowe wymagają dokarmiania nalistnego. Wymagania buraka cukrowego w stosunku do mikroelementów są kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie wyższe w przypadku boru niż u zbóż. Głównymi mikroelementami są bor, mangan, miedź, molibden i cynk.

Kluczowym mikroelementem jest bor, który uczestniczy w przemianach cukrów, pełniąc funkcje w syntezie i transporcie węglowodanów z liści do korzenia spichrzowego, co determinuje zawartość cukru w korzeniu buraka oraz zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe.

W uprawie buraka cukrowego istotną rolę odgrywa również dokarmianie dolistne manganem, cynkiem, miedzią i molibdenem, które są komponentami grup prostetycznych i aktywatorami enzymów uczestniczących w licznych procesach metabolicznych, w tym między innymi w przemianach związków azotowych i syntezie białek. 

Znaczenie molibdenu w uprawie buraka cukrowego jest związane z ważną funkcją tego pierwiastka w przemianach azotu, stanowiąc między innymi komponent reduktazy azotanowej. Dlatego też w przypadku niedoboru molibdenu azot azotanowy pobierany przez buraka cukrowego odkłada się w korzeniach między innymi w postaci azotanów, a także N-α-aminowego o działaniu melasotwórczym. Skutkiem nieefektywnego wykorzystania azotu z nawozów jest spadek plonów i cukrowości korzeni buraka, natomiast nadmierna koncentracja niebiałkowych związków azotowych utrudnia krystalizację sacharozy w procesie technologicznym, co prowadzi do zmniejszenia plonów cukru technologicznego.

Burak cukrowy powinien jak najszybciej zakryć międzyrzędzia, aby proces fotosyntezy w okresie intensywnego promieniowania był efektywny. Gwarantuje to wysoki plon i polaryzację. W celu przyśpieszenia wzrostu roślin po zabiegach herbicydowych, oraz zwiększeniu przyswojenia wszystkich mikroelementów do zabiegu odżywczego zalecamy zastosować Naturamin WSP, czyli 80% koncentrat aminokwasów.

W okolicy zwarcia międzyrzędzi rekomendujemy zastosować produkt Krzemian, zawierający przyswajalną i działającą systemicznie formę krzemu- kwas ortokrzemowy. Krzem usztywnia liście, zwiększa zawartość chlorofilu oraz odporność na niskie i wysokie temperatury, atak chorób i szkodników. Kwas ortokrzemowy, w odróżnieniu od innych form krzemu, jest w pełni przyswajalny oraz kompatybilny z ŚOR oraz nawozami dolistnymi, dzięki czemu zabieg możemy połączyć z niezbędnymi mikroelementami.

Nasze rekomendacje w uprawie buraka cukrowego kompleksowo zabezpieczają potrzeby pokarmowe:

Od fazy 6-8 liści właściwych do okresu przed zakryciem międzyrzędzi:

BlueN 333 g/ha + NATURAMIN WSP 0,4 kg/ha + CROPVIT PREMIUM 0,5 l/ha + CROPVIT BMo 1,5 l/ha

Powtórzyć aplikację po 10- 14 dniach następującą mieszaniną:

KRZEMIAN 0,8 l/ha + CROPVIT PREMIUM 0,5 l/ha + CROPVIT BMo 1,5 l/ha

- Fot.2 1
- Fot.3 1

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!