Skuteczne zwalczanie chwastów w burakach cukrowych

Nieodzownym elementem prawidłowego prowadzenia plantacji buraków cukrowych jest ochrona przed zachwaszczeniem. To właśnie zapewnienie dogodnych warunków wzrostu w początkowym okresie wegetacji daje gwarancję uzyskania wysokich plonów, a tym samym satysfakcji finansowej plantatorów. Pamiętajmy o tym, że pierwsze dwa miesiące wegetacji są okresem krytycznej konkurencji ze strony chwastów, w którym chwasty z ekonomicznego punktu widzenia powodują największe straty w plonowaniu. Najczęściej występującymi i zarazem najbardziej groźnymi chwastami spotykanymi na plantacjach buraków są: komosa biała, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, chwasty rumianowate i rdesty.

Rozpoczynając przygotowania do ochrony herbicydowej, musimy uwzględnić kilka podstawowych czynników, takich jak:
– skład gatunkowy chwastów i umiejętność rozpoznawania ich we wczesnych fazach rozwojowych;
– warunki pogodowe (nasłonecznienie i temperatura powietrza);
– warunki wilgotnościowe gleby;
– dobór odpowiednich substancji i terminowość wykonania zabiegu;
– interwał czasowy pomiędzy zabiegami;

Mając powyższe na uwadze, proponujemy Państwu kompletną technologię opierającą się na pięciu substancjach, z różnych grup chemicznych, o zróżnicowanych mechanizmach działania. Podstawą każdego zabiegu są Solider – triflusulfuron metylowy w ilości 15 g, Monogra 700 SC – metamitron w ilości 700 – 1050 g, fenmedifam w ilości 157 g i etofumesat w ilości 200 g. Warto podkreślić, że płynna formulacja triflusulfuronu jest łagodniejsza i dobrze metabolizowana przez buraki, a dzięki temu bezpieczna dla buraków. W zależności od potrzeb i występujących chwastów, do drugiego i trzeciego zabiegu możemy dodatkowo użyć środka Major 300 SL – chlopyralidu w ilości 60–90 g. Pierwszy zabieg należy wykonać, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w stadium liścieni do fazy 2 liści właściwych, niezależnie od fazy rozwojowej buraków. Wszystkie użyte substancje są bezpieczne dla rośliny uprawnej i nie powodują zatrzymania wzrostu i fitotoksyczności. Charakteryzują się działaniem zarówno nalistnym, jak i doglebowym. Kolejne zabiegi, w zależności od warunków klimatyczno–glebowych, presji nowo wschodzących chwastów, wykonujemy w odstępach od 5 do 10 dni.

Drugim istotnym elementem ochrony herbicydowej buraków jest zwalczanie chwastów jednoliściennych. Gatunki jednoliścienne, zarówno jedno-, jak i wieloletnie, zwalczamy za pomocą graminicydów. W tym sezonie oferujemy plantatorom trzy produkty bazujące na trzech substancjach aktywnych: Buster 100 EC – chizalofop-P-etylowy, Rento 150 EC – fluazyfop-P-butylowy i Logik 240 EC – kletodym. Graminicydy są preparatami selektywnymi, które mogą być stosowane już od fazy 2 liści właściwych buraka, aż do momentu zakrycia nie więcej niż 40–50% międzyrzędzi rośliny uprawnej. Chwasty jednoroczne, np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, zwalczamy w stadium 2-4 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści, zazwyczaj gdy osiągnie ok. 15-20 cm wysokości. Aby odchwaszczanie buraka cukrowego było bardziej efektywne, do mieszaniny zbiornikowej zalecamy dodać adiuwanty. Wpływają one na zwiększenie skuteczności działania środków ochrony roślin.

Pomimo wycofania herbicydów opartych o substancję czynną desmedifam, jesteśmy doskonale przygotowani do ochrony plantacji buraków przed zachwaszczeniem. Dysponujemy sprawdzonymi wariantami ochrony, a opracowane technologie są pozytywnie oceniane przez plantatorów pod względem skuteczności, a także opłacalności stosowania na polach produkcyjnych.

Fot 1 (1)

Fot. 1 – Odpowiednia faza rozwojowa do wykonania zabiegu (fot.: Jarosław Mikoda)

Fot 2 (1)

Fot. 1 – Odpowiednia faza rozwojowa do wykonania zabiegu (fot.: Jarosław Mikoda)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!