Recepta na ochronę rzepaku ozimego w fazie 2-4 liścia.

Uzyskanie wysokiego plonu rzepaku ozimego uzależnione jest w dużej mierze od skutecznej ochrony przed agrofagami. Dlatego jesienią, już od fazy 2-4 liści rzepaku, należy wykonać pierwszy zabieg chroniący uprawę przed: szkodnikami, chwastami i chorobami.

Rekomendujemy zastosowanie skutecznej technologii, opartej o mieszaninę następujących produktów:

 1. Ochrona przed szkodnikami:
 • Los Ovados 200 EC – 0,2 l/ha
 • Delmetros 100 SC – 0,05 l/ha
 1. Zwalczanie chwastów jednoliściennych:
 • Buster/Jenot 100 EC – 0,5 l/ha (dla jednoliściennych jednorocznych) lub produkt Rento 150 EC w dawce 1,5-2,0 l/ha (w przypadku stanowisk gdzie występuje perz właściwy)
 1. Zdrowy łan:
 • Bakto G-Stop – 1 l/ha

Zalecany adiuwant Partner+ 0,5 l/ha

Pamiętajmy również o stosowaniu kondycjonera wody: Stablix pH w dawce 50-100ml/100 l wody, który dodajemy do zbiornika opryskiwacza w pierwszej kolejności. Stablix pH to nowoczesny kondycjoner wody który zwiększa mieszalność środków ochrony roślin z nawozami i biostymulatorami oraz zapewnia stabilność roztworu.

1. Recepta na jesienną walkę ze szkodnikami rzepaku.

Rzepak ozimy atakowany jest od samego początku przez wyjątkowo wiele szkodników. W czasach powszechnego stosowania zapraw insekty nie były znaczącym problemem w pierwszych etapach wzrostu, jednak obecnie presja z ich strony występuje już od momentu wschodów rzepaku…

Wraz z wycofaniem zapraw owadobójczych sytuacja na plantacjach rzepaku ozimego znacząco się pogorszyła. Do najgroźniejszych gatunków szkodników należą:

 • pchełki ziemne (czarna, smużkowana, czarnonoga, falistosmuga),
 • pchełka rzepakowa,
 • śmietka kapuściana,
 • mszyce (wektor chorób wirusowych),
 • tantniś krzyżowiaczek,
 • chowacz galasówek.

Żerowanie szkodników w okresie jesiennej wegetacji sprawia, że rośliny są osłabione, mają zakłócony rozwój oraz są bardziej podatne na infekcje, w tym choroby grzybowe. W konsekwencji są mniej odporne na niekorzystne warunki pogodowe, gorzej zimują oraz budują niższy plon. Nasilenie występowania szkodników w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Podczas długiej i ciepłej jesieni można spodziewać się większej presji agrofagów. Dlatego już od wschodów rzepaku należy systematycznie prowadzić lustracje plantacji, aby w odpowiednim terminie podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu insektycydowego.

Rekomendujemy zastosowanie mieszaniny produktów:

 • Los Ovados 200 EC – 0,2 l/ha
 • Delmetros 100 SC – 0,05 l/ha

 

Pamiętajmy, że jesienne szkodniki rzepaku są tak samo groźne, jak te wiosenne, dlatego ich zwalczanie jesienią jest tak samo ważne jak wiosenna ochrona.

2. Recepta na jesienne zwalczanie chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku

Chwasty jednoliścienne w rzepaku ozimym to nie tylko samosiewy zbóż, ale również wiele gatunków uciążliwych traw, do jakich należą miotła zbożowa i wyczyniec polny. Od kilku lat stanowią one coraz większe zagrożenie nie tylko w rzepaku, ale przede wszystkim w uprawie pszenicy ozimej, a ta uprawiana jest w dużej mierze po rzepaku ozimym. Rosnący udział uproszczeń, siew bez wykonywania orki, uprawa w systemie strip till i częste stosowanie tych samych herbicydów doprowadziło do wytworzenia w niektórych regionach kraju szczepów odpornych zarówno miotły zbożowej, jak i wyczyńca polnego. Dlatego, aby podnieść efektywność zabiegów herbicydowych w zwalczaniu chwastów jednoliściennych, należy pamiętać o rotacji herbicydów i zwalczaniu uciążliwych chwastów nie tylko w danej uprawie, a w całym płodozmianie. Bardzo dobrym, godnym polecenia przykładem nowego podejścia do zwalczania miotły i wyczyńca odpornych na herbicydy z grupy ALS jest ich eliminowanie już w rzepaku z wykorzystaniem substancji czynnych, które dotychczas nie były powszechnie stosowane w ochronie rzepaku, a do takich z pewnością należy substancja aktywna kletodym zawarta w preparacie Logik 240 EC. Dodatkowo w przypadku uprawy uproszczonej i niekorzystnych warunków pogodowych, wschody chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym jesienią mogą być dość mocno rozciągnięte w czasie, w wyniku czego konieczne jest wykonanie nie jednego, a dwóch zabiegów graminicydowych. W takich sytuacjach, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, należy stosować preparaty o różnych mechanizmach działania, np. stosując w pierwszym zabiegi graminicydowe należące do grupy FOP zawierające chizalofop, fluazyfop (Buster/Jenot 100 EC, Rento 150 EC); do drugich zabiegów najlepiej użyć graminicydu należącego do grupy DYM, zawierający kletodym (Logik 240 EC).

Nalistne zwalczanie chwastów jednoliściennych
Jak działają herbicydy zwalczające tylko chwasty jednoliścienne?
Takie produkty nazywamy GRAMINICYDAMI:

• działają nalistnie,
• szybkość działania zależy od temperatury powietrza – optymalna to 12–20°C,
• są bezpieczne dla roślin dwuliściennych, w tym rzepaku ozimego, od najmłodszych faz rozwojowych,
• zwalczają tylko chwasty jednoliścienne, w tym samosiewy zbóż, chwastnicę, perz właściwy i miotłę zbożową,
• w roślinie działają układowo. Liście szybko je pobierają i transportują do korzeni i rozłogów, powodując zahamowanie ich wzrostu.

3. Jak ograniczyć straty powodowane przez patogeny chorobotwórcze?
Ponieważ zarodniki większości chorób trafiają do ziemi wraz z resztkami pożniwnymi i tam w postaci przetrwalników mogą przetrwać nawet kilkanaście lat, szansą na walkę z nimi jest podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć ilość tych zarodników chorobotwórczych w glebie oraz zabezpieczyć rośliny przed infekcją.
Najnowocześniejszym i jednocześnie sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu mikrobiologicznego Bakto G-STOP, który zawiera 2 szczepy bakterii: Bacillus subtilis DW2S oraz Bacillus amyloliquefaciens DW1A. Mikroorganizmy zawarte w produkcie wykazują dwukierunkowe działanie fungistatyczne. Preparat Bakto G-STOP wykazuje działanie na sprawców takich chorób jak: wertycylioza, sucha zgnilizna kapustnych i zgnilizna twardzikowa.
Produkt Bakto G-STOP zalecamy zastosować w dawce 1 l/ha we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku ozimego BBCH 12-14 solo lub w połączeniu ze środkami ochrony roślin (graminicydami, fungicydami lub regulatorami wzrostu).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!