Jak zapobiegać spadkowi plonowania rzepaku przy częstym jego udziale w płodozmianie?

Rzepak ozimy jest bardzo popularną rośliną uprawną w naszym kraju. Zazwyczaj spełnia rolę rośliny zamiennie stosowanej w uprawach zbóż. Niestety częste wracanie z jego uprawą na to samo stanowisko powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Po kilkunastu latach takich uproszczeń zauważamy spadek plonowania, wynikający głównie z rosnącej, trudnej do kontrolowania presji chorób. Chorobą, z którą coraz częściej zmagamy się w ostatnim czasie na plantacjach rzepaku jest wertycylioza, powodująca znaczne zmniejszenie plonu. Sprawcą wertycyliozy jest grzyb z rodzaju Vertycylium występujący często łącznie z suchą zgnilizną kapustnych. Źródłem infekcji są resztki roślinne, na których znajdują się zarodniki choroby (mikrosklerocja), mogące przetrwać nawet kilkanaście lat w ziemi. Rośliny rzepaku są porażane począwszy od korzeni, następnie grzyb opanowuje wiązki przewodzące powodując finalnie spadek plonowania poprzez zmniejszenie masy nasion, a nawet redukowanie całych łuszczyn.

Wertycylioza rzepaku to choroba, na którą nie ma w pełni skutecznych fungicydów. Duże straty w plonie powoduje również sucha zgnilizna kapustnych i zgnilizna twardzikowa. Jak zatem ograniczyć straty powodowane przez te patogeny chorobotwórcze?

Ponieważ zarodniki większości chorób trafiają do ziemi wraz z resztkami pożniwnymi i tam w postaci przetrwalników mogą przetrwać nawet kilkanaście lat, szansą na walkę z nimi jest podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć ilość tych zarodników chorobotwórczych w glebie oraz zabezpieczyć rośliny przed infekcją. Najnowocześniejszym i jednocześnie sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu mikrobiologicznego Bakto G-STOP, który zawiera 2 szczepy bakterii: Bacillus subtilis DW2S oraz Bacillus amyloliquefaciens DW1A. Mikroorganizmy zawarte w produkcie wykazują dwukierunkowe działanie fungistatyczne. Po pierwsze zasiedlają system korzeniowy tworząc barierę mikrobiologiczną przed patogenami chorobotwórczym. 

Drugi mechanizm polega na wytwarzaniu metabolitów, które eliminują lub znacznie ograniczają rozwijające się patogeny grzybowe zarówno w glebie jak i na roślinach. Dzięki naturalnej strukturze preparatu podejmujemy walkę z patogenami w bezpieczny dla środowiska i człowieka sposób. Warto podkreślić, że Bakto G-STOP został zakwalifikowany przez IUNG Puławy do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Preparat Bakto G-STOP wykazuje działanie fungistatyczne na sprawców takich chorób jak: wertycylioza, sucha zgnilizna kapustnych i zgnilizna twardzikowa. Produkt Bakto G-STOP zalecamy zastosować w dawce 1 l/ha we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku ozimego BBCH 12-14 solo lub w połączeniu ze środkami ochrony roślin (graminicydami, fungicydami lub regulatorami wzrostu). Coraz trudniejsze warunki gospodarowania, w tym warunki klimatyczne i duża presja chorób stawiają przed nami co roku nowe wyzwania. Aby sięgać po rekordowe plony warto zainwestować w sprawdzone rozwiązania.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!