Start w drodze po rekordowy plon – nawożenie rzepaku ozimego na wiosnę!

Tuż przed ruszeniem wiosennej wegetacji – w nadziei na rekordowe plony rzepaku – bardzo ważne jest startowe nawożenie. Najbardziej istotnym pierwiastkiem jest azot, który wpływa przede wszystkim na wielkość plonu, więc powinien zostać pobrany i przetworzony przez roślinę we właściwy sposób, tak aby został maksymalnie wykorzystany. Rzepak jest rośliną wymagającą w stosunku do wszystkich składników pokarmowych, jak i wrażliwą na niskie pH gleby. Produkcja 1 tony nasion wraz z odpowiednią ilością słomy wymaga: 55-70 kg N, 20-30 kg P2O5, 70-110 kg K2O, 40-60 kg Ca, 8-12 kg Mg oraz 15-20 kg S.

- packshot cal bor power
Po pierwsze – odczyn gleby powinien zostać uregulowany przed siewem rzepaku i powinien wynosić odpowiednio: pH 6 (na stanowiskach lżejszych), powyżej pH 6,5 (na stanowiskach cięższych). Jeśli z różnych przyczyn nie było takiej możliwości, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować nawozy wapienne w formie bezpiecznej dla roślin, pod postacią węglanu wapnia, wiosną. Doskonale sprawdzi się tu nawóz granulowany wapniowy Cal Bor Power, który zawiera 95% CaCO3 i 0,05% B. Produkt ten, oprócz regulacji pH gleby, między innymi zwiększa przyswajalność innych składników pokarmowych oraz poprawia zdrowotność łanu.
Po drugie – należy dostarczyć roślinie fosfor oraz potas. Pierwiastki te podajemy przede wszystkim przedsiewnie, ponieważ fosfor odpowiada za przemiany energetyczne w roślinie i za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, a w konsekwencji polepszenie zimotrwałości. Potas natomiast odpowiada za gospodarkę wodą – rośliny dobrze zaopatrzone w potas lepiej gospodarują wodą, zużywają jej mniej na wyprodukowanie suchej masy, są bardziej odporne na suszę i przymrozki. Nawożenie wyżej wymienionymi pierwiastkami na wiosnę ma przyspieszyć regenerację roślin po zimie oraz wpłynąć na lepsze i bardziej efektywne przyswajanie najistotniejszego pierwiastka, którym jest azot.  
- packshot kali plus
- packshot mag power

Po trzecie – siarka i magnez. Siarka przede wszystkim poprawia efektywność wykorzystania azotu, fosforu oraz mikroelementów. Rośliny dobrze odżywione siarką są bardziej odporne na choroby i szkodniki, poza tym wykazują większą tolerancję na inne czynniki stresowe, takie jak niska i wysoka temperatura oraz susza. Szacuje się, że niedobór 1 kg siarki ogranicza przyswajanie azotu nawet o 10 kg! Magnez natomiast wpływa na właściwy przebieg procesów fotosyntezy, pobudza rozwój systemu korzeniowego i podobnie jak siarka, wpływa na intensywność pobierania azotu. Ważne jest, aby nawożenie doglebowe tymi składnikami wykonać przed wiosennym ruszeniem wegetacji rzepaku, gdyż siarka i magnez warunkują pobranie i wykorzystanie azotu z gleby. Więc są potrzebne na samym początku po wznowieniu wegetacji. Możemy to wykonać stosując nawóz siarkowo-magnezowy: Mag Power (Mg, S) (18-38).

Istotnymi czynnikami przy posypowym nawożeniu ozimin jest odpowiednia wilgotność gleby oraz stosowanie składników pokarmowych w formach łatwo dostępnych. Wskazane jest, by 1. dawka azotu była w postaci saletrzanej (NO3), która jest szybko dostępna dla roślin, a ponadto oddziałuje na ich gospodarkę hormonalną, co przyspiesza procesy wzrostu i regeneracji po spoczynku zimowym. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest między innymi zastosowanie nawozu Sulfi Power N(S-Mg-Ca) 25(15-4-2) który zawierający 25% azotu w dwóch formach: w saletrzanej, szybkodziałającą, wpływającą na dobre pobieranie potasu, magnezu oraz amonowej która działa wolniej, jest równomiernie pobierana przez rośliny, nie ulega wymyciu z gleby, wpływa regenerację systemu korzeniowego, wspomaga pobieranie fosforu i siarki. Nawóz zawiera również 15% trójtlenek siarki (SO3) w formie siarczanowej, czyli łatwo dostępnej dla roślin oraz magnez i wapń, czyli składniki które będą pozytywnie wpływały na efektywność wykorzystania azotu.
- packshot sulfi power

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!