Dobre przygotowanie rzepaku do zimy jest gwarancją efektywniejszego wznowienia wegetacji wiosną!

Dobre przygotowanie rzepaku do zimy jest gwarancją efektywniejszego wznowienia wegetacji wiosną! W każdej roślinie odpowiednia ilość składników gwarantuje prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i strukturalnych. Należy pamiętać, że tylko dobrze odżywione plantacje zbudują potencjał plonowania, lepiej przezimują oraz efektywniej wznowią wegetację wiosną. Obecna jesień jest trudna, mamy dużo plantacji późno zasianych, które słabo się rozwijają, i […]

Słoma – niewykorzystany kapitał

SŁOMA- NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ Odkryj złoto na swoim polu! W ostatnich latach coraz więcej uwagi przykładamy do prawidłowej mineralizacji resztek pożniwnych. Za tym działaniem stoi nie tylko możliwość utrzymania zawartości próchnicy w glebie, ale również zniszczenie siedliska patogenów grzybowych pozostających na słomie czy ogólna poprawa rodności stanowiska. Prawidłowa mineralizacja ma także inną, bardzo wymierną korzyść – […]

Jak zapobiegać spadkowi plonowania rzepaku przy częstym jego udziale w płodozmianie?

Jak zapobiegać spadkowi plonowania rzepaku przy częstym jego udziale w płodozmianie? Rzepak ozimy jest bardzo popularną rośliną uprawną w naszym kraju. Zazwyczaj spełnia rolę rośliny zamiennie stosowanej w uprawach zbóż. Niestety częste wracanie z jego uprawą na to samo stanowisko powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Po kilkunastu latach takich uproszczeń zauważamy spadek plonowania, wynikający głównie z […]

Recepta na regulację, ochronę fungicydową i odżywianie w uprawie rzepaku ozimego jesienią

Recepta na regulację, ochronę fungicydową i odżywianie w uprawie rzepaku ozimego jesienią Aby uzyskać wysokie plony rzepaku ozimego, należy wykonać skuteczny zabieg w fazie 3-4 liści, który wyreguluje pokrój roślin oraz ochroni je przed chorobami grzybowymi. W tej fazie nie możemy również zapomnieć o prawidłowym odżywieniu roślin, które będzie pozytywnie wpływało na właściwy rozwój systemu […]

Recepta na jesienne zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie rzepaku – technologia nalistno-doglebowa

Recepta na jesienne zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie rzepaku – technologia nalistno-doglebowa Powschodowe zabiegi herbicydowe w rzepaku ozimym. W praktyce rolniczej może zdarzyć się, że wykonanie doglebowego zabiegu herbicydowego w rzepaku ozimym jest niemożliwe – np. utrudniają to warunki pogodowe, co można było wielokrotnie zaobserwować w poprzednim sezonie. Wówczas jedyną metodą jest zastosowanie technologii powschodowej, […]

Recepta na ochronę rzepaku ozimego w fazie 2-4 liścia

Recepta na ochronę rzepaku ozimego w fazie 2-4 liścia. Uzyskanie wysokiego plonu rzepaku ozimego uzależnione jest w dużej mierze od skutecznej ochrony przed agrofagami. Dlatego jesienią, już od fazy 2-4 liści rzepaku, należy wykonać pierwszy zabieg chroniący uprawę przed: szkodnikami, chwastami i chorobami. Rekomendujemy zastosowanie skutecznej technologii, opartej o mieszaninę następujących produktów: Ochrona przed szkodnikami: […]

Dlaczego warto stosować adiuwant doglebowy?

Dlaczego warto stosować adiuwant doglebowy? Coraz częściej występujące okresy suszy podczas siewu zbóż czy rzepaku, czyli w okresie stosowania herbicydów doglebowych, w znacznym stopniu ograniczają działanie efektu chwastobójczego. Skuteczność herbicydów stosowanych doglebowo zależy przede wszystkim od wilgotności gleby. Często również sytuacja pogodowa drastycznie się zmienia i po okresowej suszy następują ulewne deszcze, co również może […]

Recepta na doglebowe zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Recepta na doglebowe zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym Zabieg herbicydowy to podstawa ochrony rzepaku ozimego. TYLKO JESIENNE APLIKACJE GWARANTUJĄ PEŁNE ZWALCZENIE CHWASTÓW. Jaką metodę zwalczania chwastów w rzepaku ozimym wybrać? Doglebową czy nalistną? Grupa Chemirol rekomenduje ochronę doglebową. CHRONIĄC RZEPAK PRZED CHWASTAMI DO 3 DNI PO SIEWIE, WPŁYWAMY NA LEPSZY ROZWÓJ ROŚLINY UPRAWNEJ I NAWET […]

ŻYZNA GLEBA – TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA!

ŻYZNA GLEBA – TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA! Żyzność gleby w rolnictwie uważana jest za podstawowy czynnik plonotwórczy. W celu jej poprawy stosuje się wapnowanie, nawożenie organiczne i mineralne. Zapominamy jednak o najmniejszych mieszkańcach środowiska glebowego – mikroorganizmach, które również decydują o jej żyzności. Jest jednak wiele czynników, które mają negatywny wpływ na życie biologiczne w […]

Dlaczego warto dbać o odpowiedni odczyn gleby?

DLACZEGO WARTO DBAĆ O ODPOWIEDNI ODCZYN GLEBY? Spośród wielu czynników wpływających na wzrost i plonowanie roślin uprawnych, odczyn jest jednym z najważniejszych aspektów wskazujących na poziom żyzności gleby. Tylko na stanowiskach o uregulowanym odczynie gleby możemy uzyskiwać rekordowe plony o wysokich parametrach jakościowych. Jak wynika z badań prowadzonych przez IUNG-PIB w Puławach, około 60% gleb […]