SŁOMA- NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ
Odkryj złoto na swoim polu!

W ostatnich latach coraz więcej uwagi przykładamy do prawidłowej mineralizacji resztek pożniwnych. Za tym działaniem stoi nie tylko możliwość utrzymania zawartości próchnicy w glebie, ale również zniszczenie siedliska patogenów grzybowych pozostających na słomie czy ogólna poprawa rodności stanowiska.

Prawidłowa mineralizacja ma także inną, bardzo wymierną korzyść – oszczędności finansowe!

Obecna sytuacja na rynku nawozowym, która sprawia że kalkulacja zaledwie trzech podstawowych pierwiastków odżywczych budzi obawy o utrzymanie ekonomii produkcji roślinnej, powinna skłonić nas do spojrzenia na słomę, jako drogocennego składnika nawozowego.

Koszt kg pierwiastka (stan na 05.10.2021)
·        N – 9zł/kg
·        P2O5 – 6zł/kg
·        K2O – 3zł/kg

Idąc tym tropem łatwo policzyć, że zostawiając na polu resztki pożniwne podstawowych upraw: pszenicy ozimej, żyta, kukurydzy i rzepaku, zostawiamy na polu również sporą wartość nawozową.

Ile zatem możemy zyskać? O jakich kwotach mówimy?

Poniższa tabela zawiera kalkulację wartości nawozowej resztek pożniwnych, która jasno obrazuje ile możemy zyskać dbając o mineralizację słomy. W przypadku kukurydzy plonującej kilkanaście ton jest to nawet 2500 złotych na każdym hektarze!

Oczywiście nie wszystkie składniki zostaną uwolnione w pierwszym roku, jednak od prawidłowego przebiegu mineralizacji zależy to, ile z nich będzie służyć roślinom następczym w obecnym lub zbliżającym się sezonie.

W roku takim jak ten warto, zamiast tradycyjnego rozwiązania jakim jest mocznik w ilości 100 kg i wartości ok. 400zł (cena na 05.10.2021), sięgnąć po bardziej zaawansowane i pełniejsze rozwiązanie, czyli preparat mikrobiologiczny BaktoKompleks. Dlaczego? Bo to się po prostu opłaca!

Roślina Sucha masa słomy w tonach Ilość składnika w słomie przy 10 tonach Wartość składnika w słomie przy 10 tonach Suma wartości NPK
Azot Fosfor (P2O5) Potas (K2O) Azot Fosfor (P2O5) Potas (K2O)
Kukurydza 10 100 40 200 900 zł 240 zł 600 zł 1740 zł
Rzepak 10 120 50 300 1080 zł 300 zł 900 zł 2280 zł
Pszenica 10 50 30 160 450 zł 180 zł 480 zł 1110 zł
Żyto 10 50 30 160 450 zł 180 zł 480 zł 1110 zł

BaktoKompleks, sprawdzony od lat przez polskich rolników, cechuje:

 • łatwość aplikacji,
 • kompatybilność ze środkami ochrony roślin,
 • brak wrażliwości na promieniowanie słoneczne,
 • brak konieczności wymieszania preparatu z glebą,
 • odporność na niskie i wysokie temperatury,
 • efekt już w pierwszym roku po zastosowaniu.

Po aplikacji BaktoKompleksu zauważymy pozytywne efekty dla gleby i dla roślin.
Dla gleby są to wymierne korzyści w postaci:

 • prawidłowego rozkładu resztek,
 • poprawy struktury gleby,
 • poprawy stosunków wodno-powietrznych,
 • prawidłowego procesu humifikacji.

W przypadku roślin po zastosowaniu BaktoKompleksu zaobserwujemy wyraźnie:

 • lepszy system korzeniowy,
 • większy wigor roślin,
 • lepsze odżywienie,
 • wyższą zdrowotność roślin,
 • finalnie wyższy plon (potwierdzone wieloletnimi doświadczeniami ścisłymi). 

 

Podsumowując:

Planowałeś podać azot na mineralizację?
Zostaw go do odżywienia roślin na wiosnę.
Zastosuj kompletne rozwiązanie mikrobiologiczne – zastosuj BaktoKompleks.
Koszt aplikacji jest mniejszy niż koszt 40 kg mocznika. 

Gleba - packshot baktokompleks