Recepta na jesienne zwalczanie chwastów dwuliściennych w uprawie rzepaku - technologia nalistno-doglebowa

Powschodowe zabiegi herbicydowe w rzepaku ozimym. W praktyce rolniczej może zdarzyć się, że wykonanie doglebowego zabiegu herbicydowego w rzepaku ozimym jest niemożliwe – np. utrudniają to warunki pogodowe, co można było wielokrotnie zaobserwować w poprzednim sezonie. Wówczas jedyną metodą jest zastosowanie technologii powschodowej, aplikowanej najczęściej w fazie 3-4 liści rośliny uprawnej. Dodatkowymi czynnikami przemawiającymi za powschodowym zwalczaniem chwastów w rzepaku ozimym będą także późne siewy, które mają miejsce w tym roku, i fakt, iż do zabiegów nalistnych dedykowane są bardzo bezpieczne substancje aktywne, nie powodujące okresowego zahamowania wzrostu rzepaku (rozwiązania bez chlomazonu). Wieloletnie badania i doświadczenie dowodzą, że w przypadku niektórych chwastów dwuliściennych, takich jak chaber bławatek, ostrożeń polny i wiele innych, zabiegi nalistne wykazują dużo wyższą skuteczność niż zabiegi doglebowe. Ważnym czynnikiem jest jednak odpowiedni dobór substancji aktywnych i preparatów, aby uzyskać wysoki poziom chwastobójczy.

Jakie substancje aktywne wybrać?
Obecnie nie ma na rynku jednej substancji aktywnej, która zapewni wysoki poziom skuteczności na wszystkie podstawowe chwasty występujące jesienią w rzepaku, stąd też konieczność stosowania dwóch a nawet trzech substancji, takich jak: chlopyralid, czyli preparat Major 300 SL, pikloram, zawarty w herbicydach Zorro/Pikas 300 SL, oraz metazachlor, tzn. środki Mezzo/Mezzo Plus/Mezzo Super 500 SC. Taka kombinacja zawiera dwie substancje o działaniu typowo nalistnym (chlopyralid i pikloram), a trzeci komponent, metazachlor, działa zarówno doglebowo, jak i nalistnie.

Technologia ta jest bardzo bezpieczna dla rzepaku i dla roślin następczych. Zorro/Pikas 300 SL zawiera pikloram, najskuteczniejszą substancję do nalistnego zwalczania przytulii czepnej. Przy użyciu zalecanych niskich dawek nie odkłada się on w glebie, w słomie czy w resztkach pożniwnych, więc nie stwarza zagrożenia dla kolejnych upraw. Ponadto Zorro/Pikas 300 SL podnosi skuteczność zwalczania chwastów ciepłolubnych, takich jak rdesty i komosa, które w przypadku wczesnego siewu rzepaku mogą być dużym zagrożeniem. Chlopyralid to natomiast najsilniejsza substancja do zwalczania ostrożenia, rumianów i chabra bławatka , w tym chabra odpornego na herbicydy z grupy ALS.

Dlatego zastosowanie Majora 300 SL w rzepaku ogranicza jego populację i ułatwia ochronę herbicydową roślin następczych, np. pszenicy ozimej, w której występują szczepy odporne chabra. Bardzo istotny element technologii nalistnej stanowi również substancja metazachlor zawarta w preparacie Mezzo/Mezzo Plus/Mezzo Super 500 SC, która działa zarówno nalistnie, jak i doglebowo, przez co nie tylko podnosi skuteczność chlopyralidu i pikloramu, ale również ogranicza ryzyko wystąpienia tzw. wtórnego zachwaszczenia, które może się pojawić po zastosowaniu preparatów wyłącznie o działaniu nalistnym. Major 300 SL i Zorro/Pikas 300 SL to nie tylko trzon technologii nalistnych w rzepaku ozimym jesienią, ale również bardzo dobre rozwiązanie w przypadku technologii dwuzabiegowych (do drugiego zabiegu) lub zabiegów korygujących po zabiegach doglebowych, które przepuściły np. chabry, rumiany czy też przytulię czepną, co często ma miejsce przy siewie uproszczonym, bez wykonywania orki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz  przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.