Wirtualne Warsztaty Polowe

Tytuł: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Na poletkach pokazowych w Oborze przeprowadzono doświadczenie herbicydowe, które pokazuje szkodliwość chwastów względem rzepaku. Konkurują one z uprawą o wodę, składniki odżywcze i światło. Uważać należy na takie gatunki jak przytulia czepna, mak polny, chwasty rumianowate, bodziszek drobny, fiołek polny i samosiewy zbóż. Omawiana plantacja jest utrzymana w płodozmianie, dlatego nasilenie chwastu nie było zbyt duże. Najwięcej pojawiło się przytulii czepnej, fiołka polnego, chabrów i maków. Największym problemem przy przeprowadzaniu zabiegu herbicydowego, mającego na celu zwalczanie chwastów, jest brak wody. Dlatego należy pamiętać, aby przeprowadzać zabieg w nocy lub nad ranem, kiedy jest większa wilgotność gleby. Równomiernie i dobrze uprawiać gleby dzięki czemu herbicydy będą skuteczniejsze. Stosować adiuwanty doglebowe, które polepszają działanie środków chwastobójczych. Spośród znanych technologii herbicydowych omówione zostały dwie.

Pierwsza to technologia doglebowa z wykorzystaniem napropamidu, chlomazonu i metazachloru. Dzięki współdziałaniu tych substancji jesteśmy w stanie zwalczyć większość chwastów. Napropamid zwalcza chwasty te które korzenią się w glebie najpłycej, chlomazon te, które korzenią się od 5 do 8 cm, a metazachlor te, które korzenią się głębiej, nawet powyżej 8 cm. Do tego celu polecamy produkty Baristo 500 SC, BOA 360 CS, metazachlor oraz adiuwant doglebowy SoilON. 

Druga technologia będzie odpowiednia dla osób stosujących uproszczenia uprawowe i opiera się o sekwencyjność. Podstawą będzie tutaj prosty zabieg doglebowy, który powinien zatrzymać najgroźniejsze gatunki chwastów kiełkujące z płytkich warstw gleby. Uzupełnieniem natomiast będzie zabieg nalistny, który zabije pozostałe gatunki chwastów. Coraz większym problemem w płodozmianach uproszczonych są samosiewy zbóż. Tutaj już od fazy drugiego liścia można stosować graminicydy, czyli herbicydy zwalczające rośliny jednoliścienne. Polecamy tutaj zastosowanie produktu Buster 100 EC w połączeniu z adiuwantem Partner+ lub Rento 150 EC również w połączeniu z adiuwantem Partner+.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!