Zwalczanie chwastów w pszenicy jesienią – technologia przedwschodowa

Walka z chwastami to jeden z podstawowych zabiegów w uprawie pszenicy. Dążąc do uzyskania rekordowych plonów, stoimy przed wyborem, czy z chwastami będziemy walczyć metodą przedwschodową, czy też powschodową. Jeśli zdecydujemy się na doglebowe odchwaszczanie pszenicy, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.


Pamiętajmy, że skuteczność zabiegów doglebowych zależy przede wszystkim od dobrego uwilgotnienia gleby, oprysk w optymalnych warunkach wilgotnościowych wpływa na lepsze wykorzystanie skuteczności danych substancji aktywnych. – Ważna jest również wiedza na temat występujących gatunk chwastów na danym polu. Dzięki dobrej znajomości banku nasion, możemy skutecznie dobrać odpowiednie substancje aktywne. Nasza rekomendacja, doglebowego zwalczania chwastów opiera się na dwóch substancjach aktywnych charakteryzujących się różnym mechanizmem działania:

Cevino 500 SC zawiera flufenacet – głównym jego zadaniem jest zwalczanie chwastów jednoliściennych, ale również wspomaganie preparatów kontrolujących chwasty dwuliścienne. Środek zastosowany doglebowo wnika do rośliny przez korzenie i hypokotyl, a następnie hamuje rozwój chwastów. Nasza rekomendacja, jeśli chodzi o dawkę, to 0,3 l/ha.

Drugim komponentem jest preparat zawierający substancję czynną diflufenikan. Rola tego preparatu jest dokładnie odwrotna, czyli zwalczanie chwastów dwuliściennych oraz pomoc w ograniczeniu występowania jednoliściennych. Działa poprzez zakłócenie procesu fotosyntezy. Kontroluje m.in. takie chwasty, jak: fiołek polny, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity czy przetacznik bluszczykowy. Produkt rekomendujemy w dawce 0,3 l/ha.

Dodatek specjalistycznego adiuwantu doglebowego, jakim jest SoilON, poprawi skuteczność chwastobójczą preparatów stosowanych doglebowo oraz zapobiegnie znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów. Ale to niejedyne zalety SoilON. Podczas suszy środek ten zmniejszy parowanie cieczy opryskowej, a kiedy mamy do czynienia z opadami deszczu, zwiększy koncentrację herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, utrudniając przenikanie substancji aktywnej w głąb profilu glebowego, co w konsekwencji zmniejszy lub nawet całkowicie wyeliminuje objawy fitotoksyczności występujące na roślinie uprawnej. Rekomendowana dawka to 0,4 l/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Odbieraj bezpłatne rekomendacje ekspertów dotyczące Twojej uprawy!

Dołącz do Nas:

Zapisz się już dziś i razem z Nami zbieraj rekordowe plony!