Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami

Zabiegi insektycydowe powinniśmy zacząć już od jesieni. Presja szkodników w rzepaku z roku na rok rośnie. Czynniki, które spotęgowały tę kwestię to brak zapraw insektycydowych i ograniczony do nich dostęp, ale także wprowadzenie bardzo dużych uproszczeń w uprawie jak siew bezpośredni, siew bez orki, pozostawianie resztek pożniwnych, w których często rozwijają się szkodniki rzepaku, wprowadzanie […]

Rzepak ozimy: wiosenne zabiegi fungicydowo-regulujące

Wiosenna ochrona regulacyjna powinna się skupić na trzech elementach: Regeneracja systemu korzeniowego po zimie – pobudzenie do wzrostu cienkich korzeni włośnicowych, dzięki którym rzepak całą wiosnę pobiera wodę i składniki odżywcze. Im silniejszy i lepiej penetrujący glebę korzeń, tym roślina odporniejsza na ewentualną suszę. Regulacja pokroju rzepaku – wiosną zależy nam głównie na ograniczeniu dominacji […]

LG Aviron: rzepak ozimy, odmiana mieszańcowa

Największy dystrybutor nasion rzepaku ozimego w Polsce Grupa Chemirol poleca odmianę LG Aviron. Odmiana Aviron to wysoki potencjał plonowania, unikalne modele odporności, znakomita zimotrwałość.

Jesienne zwalczanie chwastów w rzepaku

Tuż przed zasiewami rzepaku pojawia się konieczność wyboru technologii w jakiej zostaną wykonane zabiegi herbicydowe. Do wyboru są: zabiegi doglebowe, zabiegi nalistne. Technologia doglebowa: Technologia doglebowa jest skutecznym sposobem zwalczania chwastów, ale wymaga odpowiedniej wilgotności gleby i stosuje się ją tuż po siewie. W tej technologii warto zastosować nawet 3 różne substancje aktywne. Proponujemy następujące preparaty: […]

Wiosenne odchwaszczanie zbóż

Chwasty zbóż ozimych zwalczamy głównie jesienią. Odchwaszczanie wiosenne wykonujemy wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie zrobiliśmy tego jesienią lub gdy od początku zakładaliśmy odchwaszczanie sekwencyjne. Działania te wykonujemy oczywiście również na plantacjach jarych. Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych nie należy do prostych. Przed przystąpieniem do działania powinniśmy ocenić skład gatunkowy chwastów na plantacji, ich fazę rozwojową […]

Zboża ozime Nowielice

Na plantacji pszenicy ozimej w Nowielicach siew odbył się 20 września na glebie klasy III. Prezentujemy tutaj cztery odmiany pszenicy. Jesienią wykonane zostały dwa zabiegi – główny chwastobójczy oraz odżywienie roślin i biostymulacja. Celem zabiegu chwastobójczego była korekta chwastów jedno- i dwuliściennych. Biostymulacja była wykonana pomiędzy drugim a trzecim liściem pszenicy. Łagodna zima nie spowodowała […]

Nawozy donasienne i biopreparaty poprawiające strukturę gleby

W okresie pożniwnym do stosowania polecamy szczególnie dwa produkty: Raiza-Mix oraz BaktoKompleks. Pierwszy z nich to nawóz do zaprawiania nasion. Potencjał roślin jest kreowany już do momentu siewu, warto zatem zadbać o szybkie i równomierne wschody oraz dobre ukorzenienie. Okresowe niedobory wilgoci czy wiosenne przymrozki powodują trudności we wschodzeniu roślin. Zawarte w Raiza-Mix cytokininy, gibereliny […]

Nawożenie startowe nawozami trójskładnikowymi

W przypadku uprawy rzepaku wyjściowym odczynem jest przynajmniej zasobność średnia. Rzepak jest jedną z bardziej wymagających roślin pod względem odczynu i zasobności gleby w składniki. W nawożeniu rzepaku kluczowym elementem jest zapewnienie dostępności składnika pokarmowego, tak by wykorzystać potencjał plonotwórczy rośliny. Należy pamiętać, że fosfor czy potas powinniśmy zastosować przedsiewnie. Ze względu na ilości opadów, […]

Zboża ozime 360 Nowielice

Posiadamy grunty, które wykorzystujemy pod doświadczalne uprawy rolne. Dzięki tym poletkom testujemy dla Państwa różne rozwiązania i tworzymy na ich temat wirtualne warsztaty polowe. Z pomocą kamery 360? zapraszamy na spacer po plantacji w miejscowości Nowielice obok Gryfic.

Nawożenie startowe zbóż?

Nawożenie zbóż, a w szczególności dominującej na terenach Polski pszenicy ozimej rozpoczynamy już na poziomie uprawek pożniwnych. W tym czasie ważne jest odpowiednie wprowadzenie fosforu i potasu do gleby. Nawożenie rozpoczynamy od obliczenia ilości składników wprowadzonych do gleby za pośrednictwem resztek pożniwnych, które są doskonałym źródłem fosforu i potasu. Często zboża są jednak uprawiane w […]