Słoma – niewykorzystany kapitał

- AdobeStock 143311175 ZDJĘCIE GLOWNE

SŁOMA- NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁOdkryj złoto na swoim polu! W ostatnich latach coraz więcej uwagi przykładamy do prawidłowej mineralizacji, ale także humifikacji resztek pożniwnych. Za tym działaniem stoi nie tylko możliwość utrzymania zawartości próchnicy w glebie, ale również zniszczenie siedliska patogenów grzybowych pozostających na słomie czy ogólna poprawa rodności stanowiska. Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych ma także inną, […]

BlueN i NewJon ZN w uprawie kukurydzy

- Zdjecie glowne 3

BlueN® i NewJon Zn w uprawie kukurydzy! Uzyskanie wysokich i jakościowo dobrych plonów zależy bezpośrednio od odżywienia i zaopatrzenia roślin w wodę w fazie 4-10 liści. To okres, podczas którego zostaje zaprogramowany maksymalny, możliwy do osiągnięcia plon – liczba rzędów ziarniaków w kolbie i długość rzędów. W tej fazie kukurydza ma utrudnione pobieranie wody i […]

Ochrona herbicydowa kukurydzy

- Zdjecie glowne 1 1

Ochrona herbicydowa kukurydzy Marcin Bystroński, Manager ds. upraw rolniczych, Innvigo Najlepsza oferta herbicydowa skierowana do plantatora kukurydzy to taka, która zawiera wszystkie możliwe kombinacje substancji aktywnych, z których można zbudować technologie na różne terminy zastosowania i wszystkie chwasty, które są największym zagrożeniem na polu. Poniższe propozycje spełnią właśnie wszystkie potrzeby klientów przy pełnym zadowoleniu z […]

Kukurydza – o czym należy pamiętać

- Zdjecie glowne 1

Kukurydza – o czym należy pamiętać? Uprawa kukurydzy w różnych typach użytkowania cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Jednakże analizując dane poziomu plonowania kukurydzy według GUS, to zawierają się one na poziomie 50% wyników otrzymywanych w Coboru. Oznacza to, że w większości przypadków potencjał tej uprawy nie został w pełni […]

Recepta na nawożenie przedsiewne kukurydzy

- AdobeStock 13953114 nawo1

Rekordowy plon kukurydzy, to odpowiednie nawożenie przedsiewne! Areał zasiewów kukurydzy w Polsce zwiększał się z ok. 100 000 ha pod koniec lat 90 do ponad 1,7 mln ha (!!!) w roku 2021, co pokazuje ogromny wzrost udziału tej rośliny w uprawach na przestrzeni lat. Taki areał zasiewów daje nam 3. pozycje w Unii Europejskiej jako […]