Słoma – niewykorzystany kapitał

SŁOMA- NIEWYKORZYSTANY KAPITAŁ Odkryj złoto na swoim polu! W ostatnich latach coraz więcej uwagi przykładamy do prawidłowej mineralizacji resztek pożniwnych. Za tym działaniem stoi nie tylko możliwość utrzymania zawartości próchnicy w glebie, ale również zniszczenie siedliska patogenów grzybowych pozostających na słomie czy ogólna poprawa rodności stanowiska. Prawidłowa mineralizacja ma także inną, bardzo wymierną korzyść – […]